BOŞANMA AVUKATI

izmir şirket avukatı – izmir ticaret avukatı

izmir boşanma avukatı – izmir avukat

izmir avukat - izmir en iyi avukat, izmir en iyi boşanma avukatı, izmir boşanma avukatı tavsiye, izmir boşanma avukatı, izmir uzman boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

izmir boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, nafaka davası, velayet davası, velayetin değiştirilmesi davası gibi aile hukukunu ilgilendiren konularda donanımlı olan avukattır. Gülsevin Hukuk Bürosu izmir avukat ofisi anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, velayet davası ve aile hukukunu ilgilendiren birçok konuda müvekkillerinin haklarını alabilmeleri için titiz ve özenli bir çalışma yapar. Gülsevin Hukuk Bürosu - izmir boşanma avukatı, müvekkillerinin hak kaybına uğramamaları, boşanma davası, velayet davası, mal paylaşımı gibi davalarda hızlı sonuç alınabilmesi için elinden gelenin en iyisini yaparak, müvekkilleri aracılığıyla boşanma davası ile ilgili gerekli bilgi, belge, delillere ulaşır ve çalışmalarına başlar.

anlaşmalı boşanma

anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türüdür. Ancak eşlerin tüm hususlarda anlaşmış olmaları anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için yeterli değildir. anlaşmalı boşanma için kanunun öngördüğü bazı şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlardan en önemli olanı, evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması şartıdır.

anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için, izmir avukat - izmir boşanma avukatı anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunar. Bu aşamadan sonra hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve anlaşmalı boşanma nın malî sonuçları (nafaka, mal paylaşımı, tazminat) ile çocukların velayeti hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Taraflar ister izmir avukat - izmir boşanma avukatı ile temsil ediliyor olsun ister kendileri anlaşmalı boşanma davasını yürütüyor olsunlar, her iki durumda da hakimin tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirebilmesi için her iki tarafın da boşanma davasına katılmaları gerekmektedir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. İşte bu noktada izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatını seçmiş olmak oldukça önemlidir. izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatı tarafından anlaşmalı boşanma protokolünün müvekkilinin beyanlarına uygun, hakime velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konuların özenli ve net olarak izah edildiği, hakimin kabul edeceği şekilde hazırlanması gerekmektedir. izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatı seçiminin önemli olmasının bir diğer nedeni ise, uygulamada sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı boşanma davasının uzaması durumudur. İşini iyi bilen ve anlaşmalı boşanma protokolünü özenle hazırlayan izmir avukat - izmir boşanma avukatı ile hukuki yola çıkıldığında böyle uzamalarla karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür. izmir avukat - izmir boşanma avukatının çalışmaları sonucu, anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanabilecektir.

çekişmeli boşanma

çekişmeli boşanma tarafların boşanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konulardan en az biri üzerinde anlaşamamaları sebebiyle açılan boşanma davası türüdür.

çekişmeli boşanma davası, zina (aldatma), hayata kast ve pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış (şiddet sebebiyle boşanma davası), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) sebeplerine dayanarak açılabilir.

Özel sebepler olan aldatma, şiddet, akıl hastalığı, terk gibi sebeplere dayalı boşanma davasının sonuçları ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının sonuçları arasında çeşitli farklar söz konusu olacağından izmir avukat - izmir boşanma avukatı tarafından boşanma vakasında özel boşanma sebeplerinin var olup olmadığı araştırılır. izmir avukat - izmir boşanma avukatı, özel boşanma sebepleri varsa, bu sebeplere dayanarak, özel boşanma sebeplerinin gerçekleşmemesi veya özel sebebe dayalı dava hakkının düşmüş olması halinde, müvekkil tarafından izmir avukat - izmir boşanma avukatı na teslim edilmiş olan bilge, belge ve deliller yine izmir avukat - izmir boşanma avukatı tarafından genel boşanma sebebi olarak değerlendirilir ve boşanma davası dilekçesi buna göre hazırlanır. Bu noktada izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatı tespiti önem arz etmektedir. İzmir en iyi boşanma avukatı na boşanma davası avukatlığı verildikten sonra, izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatı dava dilekçesinde, müvekkilin talepleri doğrultusunda, velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda neden-sonuç ilişkilerini doğru şekilde kuracak ve hem müvekkilinin haklarının en ince ayrıntısına kadar alınmasının sağlanması hem de boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma)

şiddetli geçimsizlik olarak anılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde, evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması genel boşanma sebebi, her evlilik bakımından ayrı ayrı değerlendirilebilir bir boşanma davası türüdür. Kural olarak kusursuz veya daha az kusurlu eşin diğer eşe açtığı bir çekişmeli boşanma davası türüdür.

Eşe karşı fiziksel şiddet uygulama, psikolojik şiddet uygulama, ekonomik şiddet uygulama, eşin ailesine ve çocuklarına ilgisizliği, eşe iftira atmak, eşe hakaret etmek veya ailesinin hakaret etmesine sessiz kalmak, bağımsız konut açmamak, aile sırlarını açıklamak, eşini ailesi ile görüştürmemek, eşin ailesine hakaret etmek, eşine başkasını sevdiğini söylemek, eşini sevmediğini söylemek ve boşanmak istediğini söylemek, aşırı kıskançlık göstermek, cimri olmak, cinsel ilişki kurmamak, sürekli içki içmek (alkol bağımlılığı), sürekli kumar oynamak, güven sarsıcı davranışlar (sürekli gece geç saatlere kadar dışarıda olmak, eski eş veya eski sevgili ile görüşmek, karşı cinsten biriyle telefon veya whatsapp, instagram gibi uygulamalar üzerinden sık sık görüşmek vb. ), kişisel temizliğine önem vermemek gibi sebepler şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle boşanma sebebidir. izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatı müvekkilleriyle görüşmelerinde bu sebeplerin varlığını tespit eder ve müvekkilleriyle sürekli irtibat halinde olarak gerek daha önceden var olan gerekse süreçte oluşacak olan delilleri (tanıklar, mesajlar, görüntüler vs.) toplar. Bu sayede boşanma davasının kazanılma olasılığı artar.

Zina (aldatma) nedeniyle boşanma

izmir avukat – izmir boşanma avukatı karşısına gelen bir aldatma nedeniyle boşanma davasında delillere ulaşabiliyor olmalıdır. Bunu müvekkili aracılığıyla sağlar. Boşanma davasında deliller oldukça önemlidir. Eşler aldatma durumunu her somut olayın özelliklerine göre çeşitli delil araçlarıyla ispatlayabilir. aldatmanın ispatı için her türlü delilden faydalanılabilir. Örneğin; tanık beyanları, telefon görüşmeleri, whatsapp mesajları, otel kayıtları vb. bu noktada izmir avukat – izmir boşanma avukatı müvekkile doğru soruları sorarak boşanma davası dilekçesi için gerekli bilgilere haiz olmaya çalışır. izmir avukat – izmir boşanma avukatı, müvekkilin hem aldatma nedeniyle boşanma davasının olumlu sonuçlanması hem de hakimin aldatma sebebiyle tazminata hükmetmesi için gerekli çalışmaları yapar. izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatı, müvekkilin talebi doğrultusunda, hukuki bilgi ve deneyimleriyle, varsa tarafların ortak çocukların velayetinin aldatan eş üzerinde kalmaması için boşanma davası dilekçesini bu talebe uygun şekilde hazırlar ve mahkemeye sunar. izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatı mahkemede müvekkilinin boşanma talebini ve boşanma sebebini, tazminat, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi taleplerini sözlü olarak da ifade eder. izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatı aldatma sebebiyle boşanma durumunda ağır kusurlu olan eşin mal paylaşımındaki katılma alacağı payının azaltılması için ilgili Yargıtay kararlarını araştırıp, inceleyerek mahkemeye sunar. Böylece müvekkilinin velayet, tazminat, nafaka taleplerinin karşılanması için elinden geleni yapmasının yanında, mal paylaşımında aldatan eşin katılma alacağının düşürülmesi için de gerekli çabayı gösterir.

velayet – velayet davası

boşanma davalarında taraflar arasında genellikle en çok sorunun yaşandığı konu çocukların velayeti konusudur. Taraflar, boşanma davası ile ilgili ortak çocukların velayetini bir koz olarak kullanmakta ve bu nedenle anlaşma sağlanamamaktadır. İzmir avukat – izmir boşanma avukatı pratik ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimseyerek bu denli hassas bir konuda hem çocukların hem de tarafların psikolojik olarak daha fazla yıpranmasını önlemek için öncelikle tarafların velayet konusunda anlaşmaları hususunda onlara yardımcı olur. Anlaşma sağlanamadığında ise izmir avukat – izmir boşanma avukatı müvekkilin talebi doğrultusunda, velayetin müvekkile verilmesi ya da eğer müvekkil velayetin kendisinde olmasını istemiyorsa da çocuklarla görüşme gün ve saatlerinin düzenlenmesi ve mahkeme tarafından kabul edilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapar. izmir avukat – izmir boşanma avukatı velayet konusunda mahkeme tarafından lehe karar alınabilmesi için velayeti istenen çocuğun/çocukların mahkemede dinlenmesi için talepte bulunur. Eğer velayet konusu çocuk bakıma muhtaçsa izmir avukat – izmir boşanma avukatı bu konuyla ilgili müvekkiliyle görüşme sağlayarak, mahkemeye bununla ilgili gerekli beyanlarda bulunur.

nafaka

boşanma davası ile ilişkili olarak nafaka konusu, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Nafaka, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak ikiye ayrılır. Yoksulluk nafakası için aranan şartlar; boşanma davası sonucunda bir tarafın yoksulluğa düşecek olması ve yoksulluk nafakası talep eden tarafın kusurunun, karşı tarafın kusurundan daha ağır bir kusurunun bulunmamasıdır. izmir avukat - izmir boşanma avukatı boşanma davası dilekçesinde, müvekkilinin geçimi için gerekli olan yoksulluk nafakasına süresiz olarak karar verilmesi istemini belirterek mahkemenin müvekkilin istemi doğrultusunda karar vermesi için çabalar.

izmir avukat – izmir boşanma avukatı nın hazırlamış olduğu dilekçe sonucu mahkeme tarafından boşanma ya da ayrılığa karar verilirken ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkileri ve hakları göz önünde bulundurulur. izmir avukat – izmir boşanma avukatı tarafından boşanma davası dilekçesinde, kendisine çocuğun/çocukların velayet hakkı verilmeyen taraf için çocuğun/çocukların bakım ve eğitim giderlerine katkısı, yani iştirak nafakası talep edilir. Eğer çocuğun velayet hakkı anneye bırakılmışsa baba; babaya bırakılmışsa anne, çocuğun bakım ve eğitim giderlerinde gücü oranında katılmak zorundadır.