BOŞANMA AVUKATI

izmir şirket avukatı – izmir ticaret avukatı

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Avukatı Kavramı Nedir?

Tüm toplumlarda ilk insandan bugüne kadar geçen zaman içinde aile kavramı ile birlikte kullanım bulan kavramlardan birisidir boşanma kavramı. Boşanma kadın ve erkeğin birlikte isteyerek ve ortak karar alarak başlattıkları birlikteliklerini; her iki tarafın ya da sadece tek tarafın isteği ile sonlandırma girişimi ve çabasıdır. Boşanma davası olmadan izmir boşanma avukatı da olamaz.

İzmir boşanma avukatı, aile hukuku konusunda uzmanlaşmış, boşanmak isteyen çiftlerin hukuki süreçlerini takip ederek, evliliğin yasal olarak sona ermesini sağlayan avukatlara halk arasında verilen isimdir. Her ne kadar Türkiye mevzuatında izmir boşanma avukatı adı altında ayrı bir mesleki uzmanlık alanı mevcut olmasa da halk arasında sıklıkla kullanıldığından, anlaşılmayı kolaylaştırmak adına biz de bu kavramı kullanmaya devam edeceğiz.

İzmir boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına ve türev davalara bakan avukattır. İzmir boşanma avukatı olabilmek için hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış olmak öncelikli kriterdir. İzmir boşanma avukatı olmak için Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bulunan İzmir Barosu’na kayıtlı olunması ve fiili olarak avukatlık yapılması gerekir. Tüm bu kriterler sağlandıktan sonra izmir boşanma avukatı olmak isteyen bir avukat fiilen bu görevi ifa edebilir.

En iyi boşanma avukatı hukuk alanında sıkça kullanılan terimlerdendir. İşinde uzman bir boşanma avukatı, boşanma süreçlerini titizlikle takip eder ve müvekkillerini dava akışı konusunda bilgilendirir. İlk etapta boşanma davası açılıp açılamayacağını netleştirebilmek için aşağıdaki sebeplerin durumuna bakar.

Avukat arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bu yüzden izmir en iyi boşanma avukatı söylemi de eksik kalmaktadır.

Boşanma davaları velayet, nafaka, tazminat gibi birçok konuyu barındırmış olduğundan tüm konulara hakim olmak, Yargıtay içtihatlarını bilmek çok önemlidir. Boşanma konusunda tecrübe etmiş, kendisini bu alanda geliştirmiş ve çalışmalarını yoğunlukla bu tür davalarda gerçekleştiren izmir uzman boşanma avukatı aracılığıyla davalarınız yürütülmelidir.

İzmir boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, nafaka davası, velayet davası, velayetin değiştirilmesi davası gibi aile hukukunu ilgilendiren konularda donanımlı olan avukattır. Gülsevin Hukuk Bürosu izmir avukat ofisi anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, velayet davası ve aile hukukunu ilgilendiren birçok konuda müvekkillerinin haklarını alabilmeleri için titiz ve özenli bir çalışma yapar. İzmir boşanma avukatı, müvekkillerinin hak kaybına uğramamaları, boşanma davası, velayet davası, mal paylaşımı gibi davalarda hızlı sonuç alınabilmesi için elinden gelenin en iyisini yaparak, müvekkilleri aracılığıyla boşanma davası ile ilgili gerekli bilgi, belge, delillere ulaşır ve çalışmalarına başlar.

Boşanma eylem olarak bir birlikteliğin sonlandırılması sürecidir. Birliktelik süresince var olan kazanımların ayrılması işlemi bu kavramın içindedir. Mal ayrılığı, nafaka, velayet isimleri herkes tarafından bilinmektedir. Bu yapısı nedeni ile boşanma; gerçekleşmesi beklenen bir somut isteği de beraberinde taşır. Biz buna kısaca “beklenti” genel adlandırması ile ifade edeceğiz. Beklenti kelimesi bünyesinde “belirsizlik” kavramını da barındırır. Bu belirsizlik belirli koşulların yerine getirilmesi ile ortadan kaldırılabilir Beklentiler değişim gösterebilir ve değişebilir. İzmir boşanma avukatı boşanma davalarında tüm süreçleri boşanmanın gerçekleşmesi üzerine ya da boşanma sonucunda mağduriyetlerin önüne geçmek amacı ile müvekkillerinin beklentileri üzerine planlar.

İzmir boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi durumun şartlarına göre çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Boşanma davasının açılabilmesi için kanunda boşanma sebepleri arasında sayılan hallerden birisinin varlığı gereklidir ve şarttır.

Aile Avukatı Nedir?

İzmir boşanma avukatı olarak da bilinen ve bu konuda uzmanlaşan; velayet, nafaka, tazminat konularında tecrübe sahibi olan avukattır. Diğer bir anlamda da bir ailenin tüm hukuki işlemlerini yürüten vekil anlamına gelir.

İzmir Boşanma Avukatı ile Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İzmir boşanma avukatı İzmir’de bulunan ve boşanmaya karar veren eşlerin davalarını yaşadıkları bölgeye göre İzmir Adliyesi’nde veya Karşıyaka Adliyesi’nde açabilir.

İzmir boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi durumun şartlarına göre çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Boşanma davasının açılabilmesi için kanunda boşanma sebepleri arasında sayılan hallerden birisinin varlığı gereklidir ve şarttır.

Eşler boşanmanın mali sonuçları ve varsa müşterek çocuklarının durumu hakkında anlaşmaya varabiliyorlarsa boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılması daha pratik ve hızlı sonuç sağlayacaktır. Bu durumda genel boşanma sebeplerinden olan; “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” var sayılır ve eşlerin tek celsede boşanması gerçekleşebilir.

İzmir’de yaşıyorsanız İzmir boşanma avukatı yardımı ile anlaşmalı boşanma davası açabilmek için öncelikle anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünün avukat tarafından hazırlanmasında büyük fayda vardır.

İzmir boşanma avukatı yardımı ile açabileceğiniz diğer dava ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde sayılan özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri ile açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türüdür. Ancak eşlerin tüm hususlarda anlaşmış olmaları anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için yeterli değildir. anlaşmalı boşanma için kanunun öngördüğü bazı şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlardan en önemli olanı, evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması şartıdır.

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için, izmir boşanma avukatı anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunar. Bu aşamadan sonra hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve anlaşmalı boşanma nın malî sonuçları (nafaka, mal paylaşımı, tazminat) ile çocukların velayeti hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Taraflar ister izmir avukat ile temsil ediliyor olsun ister kendileri anlaşmalı boşanma davasını yürütüyor olsunlar, her iki durumda da hakimin tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirebilmesi için her iki tarafın da boşanma davasına katılmaları gerekmektedir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. İşte bu noktada izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatını seçmiş olmak oldukça önemlidir. İzmir en iyi boşanma avukatı tarafından anlaşmalı boşanma protokolünün müvekkilinin beyanlarına uygun, hakime velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konuların özenli ve net olarak izah edildiği, hakimin kabul edeceği şekilde hazırlanması gerekmektedir. İzmir en iyi boşanma avukatı seçiminin önemli olmasının bir diğer nedeni ise, uygulamada sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı boşanma davasının uzaması durumudur. İşini iyi bilen ve anlaşmalı boşanma protokolünü özenle hazırlayan İzmir boşanma avukatı ile hukuki yola çıkıldığında böyle uzamalarla karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür. İzmir boşanma avukatının çalışmaları sonucu, anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanabilecektir.

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma tarafların boşanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konulardan en az biri üzerinde anlaşamamaları sebebiyle açılan boşanma davası türüdür.

Çekişmeli boşanma davası, zina (aldatma), hayata kast ve pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış (şiddet sebebiyle boşanma davası), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) sebeplerine dayanarak açılabilir.

Özel sebepler olan aldatma, şiddet, akıl hastalığı, terk gibi sebeplere dayalı boşanma davasının sonuçları ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının sonuçları arasında çeşitli farklar söz konusu olacağından İzmir boşanma avukatı tarafından boşanma vakasında özel boşanma sebeplerinin var olup olmadığı araştırılır. İzmir boşanma avukatı, özel boşanma sebepleri varsa, bu sebeplere dayanarak, özel boşanma sebeplerinin gerçekleşmemesi veya özel sebebe dayalı dava hakkının düşmüş olması halinde, müvekkil tarafından İzmir boşanma avukatı na teslim edilmiş olan bilge, belge ve deliller yine İzmir boşanma avukatı tarafından genel boşanma sebebi olarak değerlendirilir ve boşanma davası dilekçesi buna göre hazırlanır. Bu noktada İzmir en iyi boşanma avukatı tespiti önem arz etmektedir. İzmir en iyi boşanma avukatı na boşanma davası avukatlığı verildikten sonra, İzmir en iyi boşanma avukatı dava dilekçesinde, müvekkilin talepleri doğrultusunda, velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda neden-sonuç ilişkilerini doğru şekilde kuracak ve hem müvekkilinin haklarının en ince ayrıntısına kadar alınmasının sağlanması hem de boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır.

Türk Medeni Kanunu’nda Belirtilen Boşanma Sebepleri Nelerdir?

1) Zina (Aldatma): Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

İzmir boşanma avukatı karşısına gelen bir aldatma nedeniyle boşanma davasında delillere ulaşabiliyor olmalıdır. Bunu müvekkili aracılığıyla sağlar. Boşanma davasında deliller oldukça önemlidir. Eşler aldatma durumunu her somut olayın özelliklerine göre çeşitli delil araçlarıyla ispatlayabilir. aldatmanın ispatı için her türlü delilden faydalanılabilir. Örneğin; tanık beyanları, telefon görüşmeleri, whatsapp mesajları, otel kayıtları vb. bu noktada izmir avukat – izmir boşanma avukatı müvekkile doğru soruları sorarak boşanma davası dilekçesi için gerekli bilgilere haiz olmaya çalışır. İzmir boşanma avukatı, müvekkilin hem aldatma nedeniyle boşanma davasının olumlu sonuçlanması hem de hakimin aldatma sebebiyle tazminata hükmetmesi için gerekli çalışmaları yapar. İzmir en iyi boşanma avukatı, müvekkilin talebi doğrultusunda, hukuki bilgi ve deneyimleriyle, varsa tarafların ortak çocukların velayetinin aldatan eş üzerinde kalmaması için boşanma davası dilekçesini bu talebe uygun şekilde hazırlar ve mahkemeye sunar. İzmir en iyi boşanma avukatı mahkemede müvekkilinin boşanma talebini ve boşanma sebebini, tazminat, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi taleplerini sözlü olarak da ifade eder. İzmir en iyi boşanma avukatı aldatma sebebiyle boşanma durumunda ağır kusurlu olan eşin mal paylaşımındaki katılma alacağı payının azaltılması için ilgili Yargıtay kararlarını araştırıp, inceleyerek mahkemeye sunar. Böylece müvekkilinin velayet, tazminat, nafaka taleplerinin karşılanması için elinden geleni yapmasının yanında, mal paylaşımında aldatan eşin katılma alacağının düşürülmesi için de gerekli çabayı gösterir.

2) Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış:(Tarafların aile bireylerine hakaret içeren söylemleri de dahildir)

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle izmir boşanma avukatı vasıtasıyla boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Türk Medeni Kanunu 185. maddesi tarafların evlilik içerisinde en temel yükümlülüklerini yani evlilikte eşlerin hak ve yükümlülüklerini saymış olup; çeşitli Yargıtay kararlarında da vurgulandığı üzere eşler, müşterek hayatı temelden sarsacak ve evlilik birliğinin devamına imkan vermeyecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Hakaret, Eşlerin ve ailelerinin şeref ve saygınlığını zedelemesi nedeniyle Türk ceza kanunun 125. Maddesine göre aynı zamanda da suçtur.

3) Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman izmir boşanma avukatı vasıtasıyla boşanma davası açabilir.

4) Terk: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine izmir boşanma avukatı talebi ile hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine boşanma avukatları yolu ile aile mahkemesi hakimi veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur.

Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır.

Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe de dava açılamaz.

5) Akıl hastalığı: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

6) Evlilik birliğinin sarsılması: Uzman boşanma avukatı çok iyi bilir ki Türk Medeni Kanunu 185. maddesi tarafların evlilik içerisinde en temel yükümlülüklerini saymış olup; birlikte yaşama yükümlülüğü bunların başında gelmektedir.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Bu yükümlülüğe aykırı davranan taraf evlilik birliğini de çekilmez hale getirecektir.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri İzmir boşanma avukatı vasıtasıyla aile mahkemesinde boşanma davası açabilir.

Belirtilen bu hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır.

Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Bu halde boşanma avukatları ile aile mahkemesinde açılmış bulunan davada boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak boşanma avukatları tarafından sunulan bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Uzman boşanma avukatı ile Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine izmir boşanma avukatı vasıtasıyla açılan dava ile boşanmaya karar verilir.

Şiddetli geçimsizlik olarak anılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde, evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması genel boşanma sebebi, her evlilik bakımından ayrı ayrı değerlendirilebilir bir boşanma davası türüdür. Kural olarak kusursuz veya daha az kusurlu eşin diğer eşe açtığı bir çekişmeli boşanma davası türüdür.

Eşe karşı fiziksel şiddet uygulama, psikolojik şiddet uygulama, ekonomik şiddet uygulama, eşin ailesine ve çocuklarına ilgisizliği, eşe iftira atmak, eşe hakaret etmek veya ailesinin hakaret etmesine sessiz kalmak, bağımsız konut açmamak, aile sırlarını açıklamak, eşini ailesi ile görüştürmemek, eşin ailesine hakaret etmek, eşine başkasını sevdiğini söylemek, eşini sevmediğini söylemek ve boşanmak istediğini söylemek, aşırı kıskançlık göstermek, cimri olmak, cinsel ilişki kurmamak, sürekli içki içmek (alkol bağımlılığı), sürekli kumar oynamak, güven sarsıcı davranışlar (sürekli gece geç saatlere kadar dışarıda olmak, eski eş veya eski sevgili ile görüşmek, karşı cinsten biriyle telefon veya whatsapp, instagram gibi uygulamalar üzerinden sık sık görüşmek vb. ), kişisel temizliğine önem vermemek gibi sebepler şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle boşanma sebebidir. İzmir en iyi boşanma avukatı müvekkilleriyle görüşmelerinde bu sebeplerin varlığını tespit eder ve müvekkilleriyle sürekli irtibat halinde olarak gerek daha önceden var olan gerekse süreçte oluşacak olan delilleri (tanıklar, mesajlar, görüntüler vs.) toplar. Bu sayede boşanma davasının kazanılma olasılığı artar.

Boşanma davası açma sonucunda eşlerin fiili birlikteliklerinin sona ermesine boşanma denmektedir. Tarafların mevcut evliliği, anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası ile sona ermektedir. Boşanma davası açma fiilini bir eş tek başına yapabileceği gibi iki eş anlaşmalı boşanma protokolü imzalamak sureti ile de gerçekleştirebilir. Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak bir ya da en fazla iki celse içerisinde karara bağlanmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davaları çok uzun yılları sürebilir. Boşanma davası açma sebepleri kişiden kişiye farklılık göstermektedir ancak kanun gereğince, özel ve genel boşanma davası açma sebepleri diye ikili bir ayrıma gidilmiştir.

İçindekiler

Boşanma Davası Açma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Sık Sorulan Sorular

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Açma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası açma işlemini takiben davalı konumundaki eş, eğer belirli hususlarda itirazlar ileri sürecek olursa boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Çekişmeli boşanma davası açmak için ancak kanunda öngörülen bir sebebe dayanmak gerekir. Türk Medeni Kanunu’nda bu sebepler 161-166’ncı maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu sebepler konularına, kanunda özel olarak düzenlenip düzenlenmediklerine göre “özel-genel boşanma sebepleri“ olarak kategorize edilebilir.

Özel Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açma hakkı tanıyan özel boşanma sebepleri kanunda açıklanmıştır. Buna göre özel boşanma sebepleri beş tanedir;

Zina Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme Terk Akıl hastalığı Özel boşanma sebeplerine dayanılarak boşanma davası açma, davacı eş, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. Ancak bu şekilde; hukuki bilgi gerektiren konularda alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak, tarafların lehine olacaktır.

Genel Boşanma Sebepleri

Evlilik birliğinin sarsılması Eşlerin anlaşması Ortak hayatın yeniden kurulamaması
Boşanma kararı verilebilmesi için davacı eş davalı eşin kusurunu ispatlamak zorundadır. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Her iki eşin de eşit derecede kusurlu olduğu ispatlanırsa tarafların boşanmasına karar verilebilir ancak bu durumda taraflar birbirlerinden tazminat isteyemezler. Tamamen kusurlu olan eşin açmış olduğu dava, bir kişinin kendi kusuruna dayanarak hak elde etmesi hukuka aykırı olacağından reddedilecektir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma, boşanma talepli dava dilekçesinin, adliyede tevzi bürosuna başvurulması ile açılır. Burada hesaplanan harç ve giderler ödenir. Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi” dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma davası neticelendikten sonra kadının yeniden evlenmesi için bir süre beklemesi gerekmektedir. Bu süreye kanunda ise iddet süresi denilir.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası açmaya görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Eğer Aile Mahkemelerinin bulunmadığı bir yerdeler ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatı ile boşanma davasına bakmaya ehildir. Ancak unutulmamalıdır ki Aile Mahkemesinin bulunduğu bir yerde, boşanma davası başka bir mahkemeye açılacak olursa mahkeme tarafından, dava reddedilecektir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası açmak için belirli birtakım usul hukuku kuralları bulunmaktadır. Bunların en başında da görev ve yetki kavramları gelmektedir. Boşanma davalarına bakmaya yetkili olan mahkeme, eşlerin boşanma davası açmadan önce altı ay birlikte yaşadıkları yer Aile Mahkemesidir. Eğer alt ay beraber yaşamamışlar ise eşlerden birisinin ikamet ettiği yer Aile Mahkemesinde boşanma davası açılabilecektir. İkametin bulunduğu yerde davanın açılabileceğinin hukuki dayanağını ise Türk Medeni Kanunu madde 168 oluşturmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açma işlemi bazı durumlarda tarafların anlaşması ile beraber sadece bir formaliteye dönüşmektedir. Boşanma konusunda anlaşan eşler, ortak bir boşanma protokolü imzalayarak ve bunu mahkemeye sunarak boşanma işlemini gerçekleştirebilirler. Fakat anlaşmalı boşanma davası açmak için ön şart olan, en az bir yıllık evliliğin sürmüş olması gerekmektedir.

Boşanma davası açma, eşlerden birinin açtığı boşanma davasının diğer eşçe kabul edilmesi ya da eşlerin birlikte başvurması şeklinde olabilir. Eşler, boşanmada mal paylaşımı ve çocukların durumu konusunda anlaşmış olmalıdır. Eşler aralarında bu hususları düzenleyen bir sözleşme yapabilecekleri gibi, hâkimin huzurunda sözlü olarak yapacakları açıklamaların tutanağa geçirilip eşler tarafından imzalanması şeklinde de olabilir. Mali sonuçlar; maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasıdır. Çocukların durumuna ilişkin olarak iştirak nafakası, kişisel ilişki ve velayet konularıdır. Ayrıca eşler davayı vekilleri vasıtasıyla sürdürseler bile duruşmaya gelmesi gerekir. Çünkü hâkimin eşleri bizzat dinlemesi kanunda öngörülmüş diğer bir şarttır.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Çekişmeli boşanma davası açma konusu, belirli bir iradenin sonucu değildir. Genel olarak belirli bir ya da birkaç hususta anlaşmazlığın çıkması sonucunda dava çekişmeli boşanma davasına evirilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun sürmektedir. Bu nedenle boşanmaya karar veren taraflar, anlaşmalı boşanma davalarını tercih etmektedir. Anlaşmalı boşanma davası birçok açıdan cazip durumdadır. Bunların başında, her hususta anlaşılmış olması yatmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davası durumda ise tarafları uzun bir boşanma süreci beklemektedir. Yalnızca dilekçe ve cevap dilekçesinin verilmesi bile neredeyse 3 ay kadar sürebilmektedir. Avukattan yardım almadan boşanma davası açmak istiyorsanız, boşanma dilekçesi örneğimizden yararlanabilirsiniz.

Boşanma davası açma hususunda yetki, kesin bir yetki değildir. Örnek vermek gerekirse; terk nedeniyle açılacak bir boşanma davasında terk eden eş, en son yerleştiği yer Aile Mahkemesinden de boşanma davasını açabilecektir. Eğer ki boşanma davasını açan kişi, yabancı uyruklu ise bu durumda tarafların açtıkları davanın ülkelerinde kabul görmüş olması şartı ile Türkiye’de de bu boşanmanın tanınması, kabul edilmesi bakımından Tenfiz davası açılabilecektir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma sürecinin anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına bağlı olarak boşanma davalarında süreç değişir. Bu konuda uzman avukat aracılığıyla destek alabilirsiniz.

Her geçen gün sayısı artan boşanma davalarının çeşitli sebeplerden dolayı farklı şekillerde sonuçlandığı görülebilmektedir. Evliliğin en az bir yıl sürmesi durumunda İzmir boşanma avukatı aracılığıyla anlaşmalı boşanma ihtimali bulunmaktadır. Bununla birlikte kişilerin önceden anlaşabilmesi içinde aracı olarak İzmir boşanma avukatı bulunmaktadır. Aksi durumda İzmir boşanma avukatı gibi büyük şehirlerde yer alan yoğunluk sebebiyle davalar 5 aydan fazla sürebilirken işlemlerde fazlalaşmaktadır.

Boşanma davası açma ve sona erme arasında geçen bir süre bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları bir ya da iki celsede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları çok uzun yıllar boyunca halen devam edebilmektedir. Türk Hukuk sisteminde herhangi bir davanın, gerek iş yoğunluğu gerekse yapısından dolayı bir sürede sonuçlanması beklenmez. Yapısından kastımız ise; tebligat aşaması, delillerin elde edilmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporları ve adli tatil gibi dava süresini etkileyen çok fazla faktör bulunmaktadır. Fakat uygulamada edindiğimiz tecrübelere dayanarak belirtebiliriz ki anlaşmalı boşanma davalarında dava, yukarıda da değindiğimiz üzere en fazla 2 celsede sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında ise bu süre ortalama 1.5 yıl – 7 yıl arasında sürebilmektedir.

İzmir Boşanma Avukatına Hangi Durumlarda Başvurulur?

İzmir boşanma avukatı, aile hukuku ve boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Boşanma ve evliliğin iptali davaları haricinde aile hukuku kapsamındaki nafaka davaları, çocuğun velayeti davaları, eşlerin mal paylaşım davaları gibi davalarda da boşanma avukatlarına başvurulur. Nüfusun kalabalıklığı, adliyelerin yoğunluğu ve uzmanlaşma açısından İzmir boşanma avukatı için bir nimettir. İzmir boşanma avukatı arayanların mutlaka başvurması gereken kişilerdir boşanma avukatları. Evliliği bitirilmesi süreçlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde hallolması için uzman bir İzmir boşanma avukatı gereklidir. Hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonlanmasının yanın davanın kısa sürede sona ermesi içinde bir avukata başvurulması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma için avukat bulmak şarttır.

İzmir’de Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Son zamanlarda eşlerin evlilik birliği sarsılması ile ilgili genel olarak ciddi bir artış olmakta ve evlenme oranları azalmaktadır. Evlilikte sorunlara dayanarak, temel olarak aile avukatı aracılığı ile İzmir’de boşanma davası açılabilir, dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. İlk önce bilinmelidir ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını izmir en iyi boşanma avukatı dahi olmaksızın arayabilir. Kişi, İzmir boşanma avukatları listesi araştırabilir ve aile mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde vekil zorunluluğu bulundurmamaktadır. Bu durum anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için de geçerlidir.

Yani boşanma davası avukatları şart değildir. TMK’ye göre boşanma türü, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve eşlerin müşterek çocuğu varsa velayet gibi hususları (tüm bu dosyalarda görevli mahkeme: aile mahkemesi) da barındırmaktadır. İnternetten veya herhangi bir yerden temin edilen dilekçe şablonları ile bir aşamaya kadar yürütülebilir ama; hem hukuki kaybın olmaması hem de bu süreci rahat atlatabilmeleri vekil aracılığıyla yürütülmelidir. Hukuku ve dosya sürecini, dilekçe aşamasını hukuka uygun yürütmek için vekil hizmeti gereklidir.

Ne yazık ki avukatlar olmaksızın boşanma veya mal rejimi tasfiyesi talebiyle açılması kişinin geri dönüşü olmayan hatalar yaptığı görülmektedir. Geri dönüşü olmayan olarak kabul edilen hatalar nedeniyle kişi, yeniden açma hakkını kaybedecek, üzerine hukuki yorum yapmaya dahi gerek kalmayacaktır. Bu derece önemli olan konu için bir avukata danışılmalıdır. Bunu ihmal edilmeyecek bir mesele olarak düşünülmelidir. Tarafların kendisi takip edebilir fakat davayı kaybetmeyecek şekilde yürütmelidir. Taraflarca vekil hizmetinden yararlanmak hususunda karar verilmelidir.

Türk Medeni Hukuku, mal paylaşımı detayları, hangi boşanma sebebine dayanılarak açılacağı, hangi delillerin (WhatsApp, SMS, video, fotoğraf, fatura gibi) sunulacağı gibi konulara hakim olan bir boşanma vekili hukuka uygun yürütecektir. Bunun yanı sıra evden taşınmada kimin ne hakkı olduğuna, maddi manevi zararın tazminin nasıl sağlanacağı uzman bir vekil tarafından gerekli savunmayı ve bilgilendirmeyi yasa çerçevesinde yapacaktır. Sunulan beyanlar, iddialar ve savunmalarda dikkatli olunmalı ve bir delil dilekçesinde iddiaları somutlaştırmak için mutlaka boşanma sürecinde uzman avukata başvurulmalıdır.

Unutmamalıdır ki; kendi araştırmalarına dayanarak açan veya kendisine karşı açılmış boşanma davasına cevap veren tarafın yanlış hamleler yaparak kazanma olasılığını düşürebilmektedir. Örneğin; mal rejiminin tasfiyesine ilişkin talepte, evlilik öncesi mallarda diğer tarafın hakkı olup olmadığı, evlenme tarihinden sonra alınan malın borcunun sona ermemesi halinde diğer eşin ne kadar hakkı olduğu ve kusurlu olan eşin mal rejimi tasfiyesinde hak kaybedip kaybetmeyeceğine ilişkin bilgisi olmadan açılmaktadır. Bu durumda yalnızca kendi araştırmasına dayalı olarak açılma sonucu büyük hak ve zaman kaybına neden olunmaktadır.

Vekil, hukuki tecrübesi olduğundan uzun vadede süreci hatasız sürdürebilir. Uzun vadede müvekkilinin menfaatleri göze alınarak süreç takibi gerçekleştirilecektir. Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmadan daha fazla sürmektedir. Çekişmeli boşanmada, TMK’da belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanılarak açılmalıdır, belirtilen sebeplerden birisiyle açılmaz ise mahkeme ret kararı verecektir. Çekişmeliyi, boşanma nedenini kanun ile belirtilen ana sebebe dayanarak açacaktır. Sebep gösterilmeden ise dosyanın açılması söz konusu olamaz. Ayrıca yalnızca dosyanın içeriği, esası değil usul olarak da kanuna dayanarak açılmalıdır.

Kısacası avukatla şu veya bu sebeple en kısa vakitte boşanma hukukuna ilişkin hukuka uygun bir dosya açılmış olacaktır. Aldatma üzerine açılması halinde sadece davayı devam ettirmek değil hukuka uygun deliller de sunulacaktır. Boşanma davasında daha ağır kusurlu olan eşin kusurunu ispatlamak, delillerle ortaya koymak ve aldatıyorsa bilişim sayesinde kanıtlamak gerekmektedir. Vekil hizmetinde delillerin hukuka uygun veya olmadığı tespit edilerek mahkemeye sunulacaktır. Daha az kusurlu veya kusursuz olan eş, dava süreci ve cezada tecrübeli vekil aracılığıyla davayı yürütmelidir.

Hukuka uygun delil sunmak suretiyle dava sürecinde müvekkiliyle birlikte yürütecektir. Boşanma hukukunda eşlerin her ikisinin Türk vatandaşı olması gerekmemektedir. Eşlerden birisinin yabancı uyruklu olması halinde müşterek mesken hukuku uygulanacaktır. Ancak müşterek mesken hukuku bulunmadığı vakit, Türk hukuku uygulanabilecektir. Böylelikle eşlerin boşanma davası Türk Medeni Hukuku’na tabi ve Türk mahkemelerinde gerçekleşecektir. Eşlerin ortak çocuğu varsa velayette tarafların anlaşması gerekmektedir. Ancak anlaşamıyor ise çekişmeli boşanma yoluyla boşanmaya karar verilecektir.

Velayet, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için geçerlidir. Yaşı 19 olan ortak çocuk reşit yaşa geldiğinde anne ve babanın velayet hakkı olmayacaktır. Örneğin; yaşı 15 olan ortak çocuğun velayeti evlilik içerisinde anne ve babadadır. Velayeti almayan taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulacaktır. Kişisel ilişki günlerine ilişkin TMK’ye uygun bir takip gerçekleştirilecektir. Diğer bir husus da tanıma ve tenfiz davasıdır. Yurt dışı verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için açılan davadır. Tenfiz de boşanma işlemleri ve dava takibi gibi birçok işlemleri vekil aracılığıyla yürütülecektir. Dava açmayı düşünen kimsenin kendisini vekille temsil ettirmede karar verilmesi gerekmektedir.

Boşanma nedeni ve boşanmaya bağlı olarak açılan icra dosyaları mühim konudur. Büromuz bilgi ve tecrübesiyle dava sürecini yürütecektir.

Boşanma Davasında Avukatların Rolü

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Boşanma davalarında da benzer durum olacağı söylense de henüz böyle bir sistem getirilmemiştir. Davacı da olsa davalı da boşanma davası sorumluluk gerekir. Boşanma dava dilekçesinin kanuna uygun olması gerektirdiği durumlara göre hazırlanması, delillerin sunulması ve tanık dinletmede tanığın bulunacağı beyanlarda dikkat edilecek hususlar, duruşmalarda bulunma, hüküm aşaması, hükme itiraz, akabinde vekalet ücreti ve tazminat ödenmesi gibi detaylı bilgi gerektiren ve bütün bunlar bir vekille yürütmeden gereğinin yerine getirilmesi zor bulunmaktadır.

Önemli bir durum da dava takip edilmediği vakit, mahkemece düşme kararı verilmektedir. Dolayısıyla duruşmalara katılma sorumluluğu bulunmaktadır. Duruşma günü davacı, duruşmaya katılmadığı vakit hüküm verecektir. Davacı, vekille dosyayı yürütüyorsa duruşmaya katılımı vekil davacı yerine katılabilecektir. Özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağından katılım önemlidir. Duruşmaya asil yerine avukatı katılır ise yargılama son bulmayacaktır.

Dilekçelerde bulunulan beyanlarda yazılmaması gereken hususları eşin yazması halinde tehlikeli bir durum teşkil edebilmektedir. Taraflardan biri hukuki hata yapması halinde kararın aleyhine verilmesi mümkündür. Bu husus mühimdir, bu nedenden ötürü dava açmadan önce evlilik bitirmede emin olan taraf bir vekille görüşmelidir. Avukat ile dava yürütmeye karar veren, avukatı adına genel vekaletname değil boşanma vekaletnamesi çıkarttırmalıdır. Boşanma hukuku bilen temsilci, kanunla belirtilen boşanma sebepleri olarak hangi sebebe dahil olduğuna karar vererek boşanma davası açacaktır. Davaya daha sağlam bir süreç sağlayan ve hizmet yapan vekil, gerekli tüm faaliyetleri yapacaktır.

Boşanma Davasında Delil Sunumu ve Tanık Dinletme

Her davadaki gibi boşanma davasında en önemli madde, delildir. Tanık beyanı ve eşlerin davaya elde ettiği deliller dosyaya sunulmalıdır. Tanık delili her ne kadar kesin delil olmasa da tanık, hukuka ve hakkaniyete uygun olarak ifade vermelidir. Mahkemenin tanık dinleyeceği boşanma duruşmaları önemli duruşmalar olup hükmü etkileyebilecek durumları kapsamaktadır. Bu konuda tanık ifadede bulunurken lehine tanıklık ettiği kişinin davayı kaybetmesini önlemek amacıyla yalan tanıklıkta bulunma durumları ne yazık ki olabilir. Tanığın yalan söylediğini ispatlamak amacıyla tanığın beyanının bitiminde tanığa doğru sorular yöneltmelidir. Tanıklı duruşmada olmak ve bulunmak önemlidir.

Tanık, beyan vermeden önce mahkemede, inandığı değer ve kutsal saydığı inançlar üzerine yemin etse de yalan tanıklıkta bulunma durumlarına engel olamamaktadır. Sonuç olarak yemin eden tanığın doğruyu söylemesi de yalan söylemesi de bir nebze de olsa tanığın vicdanına kalmış bir durumdur. Tanığın ifadesinde çelişki olması ve hakimin sorusunu cevaplayamaması halinde tanığın gerçeği söyleyemediği halde hakim hükme esas almayacaktır. Tanığın beyanına karşılık tanığa nasıl sorular yöneltileceği hukuken belirtilmiştir.

Tanığı yönlendirecek, hukuken uygun olmayacak sorular tanığa yöneltildiğinde hakimce kabul edilmeyecektir. Tanığın ifade verdiği duruşmalar mühimdir. Tanığa nasıl bir soru yöneltileceği ve sorulan soru içeriğinden tanığın yalanını saptırma ortaya çıkarılabilecektir. Yani tanık beyanı ile aleyhe sonuçlanacak dava, tanığın yalanını ortaya çıkarmada aleyhinize çıkacağı yerde lehinize çevrilebilecektir. Böyle olduğu takdirde davada çıkacak olan karar lehinize olacaktır.

Boşanma Davasının Karar Aşaması

Açılan boşanma davasının nasıl bir hükümle sonlanacağı, kaç celse daha süreceği gibi hususlarda yaklaşık olarak tahmin edebilme durumları bulunmaktadır. Bu süreçte masraflarının ve yargılama giderleri de ayrı bir konudur. Bu konuda dava öncesinde ve sürecinde boşanma masrafı ile vekalet hizmeti fiyatı telefon numarası üzerinden öncesinde müvekkile bildirilir.

Lehine hüküm verilen kişi, tüm bu masrafları aleyhe hüküm verilen kişiden temin edebilecek ve yargılama giderleri ile birlikte yükletilecektir. Mahkemece karar verilirken tarafların ekonomik ve sosyal faaliyet durumu da göz ardı edilmeyecektir. Ayrıca verilen karara karşılık itiraz yoluna başvurarak dosyanın istinaf mahkemesine gönderilmesine, istinaftan aleyhe gelen karar adına Yargıtaya temyiz yoluna başvurarak hukuki itiraz yoluna başvurabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanacak çiftlerin de vekillik hizmetinden yararlanması gerekmektedir. İlk tür olan anlaşmalı boşanma, diğer ikinci tür olan çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürmekte olup tek celse sürmektedir. Bu süreç hızlı ve kolay gibi görünse de bu noktada belli prosedürler bulunmaktadır ve masrafları çekişmeliye göre daha azdır. Öncelikle anlaşmalı boşanma için çiftlerin hukuken olup olmadığına bakılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma isteyen çiftlerin hazırlayıp imzalayacağı protokol de mühim olup ileride hak kaybına uğranmaması adına boşanma hukukunda uzman bir vekilden yardım alınmalıdır. Böylelikle protokolde bulunması gereken madde veya özel durum varsa (tazminat gibi) boşanma hukukuna göre evlilik avukatı aracılığıyla yazılır, boşanmanın tüm sonuçları detaylı olarak protokole dökülür. Hazırlanan protokolün imzalanması ile anlaşmalı boşanma açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma açılması sonrası aile mahkemesinde duruşma gününün öne aldırılması da yapılacaktır.

Duruşma günü alınması sonrası tarafların hazır olması, birlikte duruşmaya girilmesi akabinde hakim, protokol uyarınca boşanmasına karar verecektir, akabinde boşanma ile işlemler bitmemiş olacaktır. Gerekçeli kararının mahkeme aracılığıyla yazılmasının takibi yapılacak ve bu kesinleşme prosedürleri ile ilgilenilecektir. Bütün bu işlemler, vekil hizmeti aracılığı ile daha hızlı bir şekilde yapılarak daha kısa sürede sonuçlanması sağlanacaktır. Bu konuda en verimli sonuç alabilmek ve kısa sürede sona erdirebilmek adına vekilce yürütülmelidir.

Avukatların Dikkat Etmesi Gerekenler

Boşanma davalarında uzman olmak isteyen avukatlar, boşanma, nafakaya, velayete dair ilgili kanunda ve Yargıtay içtihatlarına hakim olunması gerekmektedir. Boşanma ve boşanmaya bağlı olan konulara dair sertifikalı eğitimlere katılmalı, imkan var ise bu alanda yoğunlaşan bürolarda çalışmalıdır.

Velayet Davasında İzmir Boşanma Avukatı Rolü

Velayet davaları kamu düzeninden olup mahkeme, her daim çocukların menfaatine göre hüküm kurmaktadır. Davaya dair tüm süreç, velayet davasında en iyi avukat olduğunu düşündüğünüz vekil ile yürütülmelidir. Velayet davalarında nelerin önemli olduğu, dava sürecindeki mahkemenin talep edeceği delillerin ne olduğu ve çocuğun menfaatine dair içtihatlara dair emsal kararlar ile müvekkilini bilgilendirecektir. Çocukların ve müvekkilin menfaati üzerinde yoğunlaşarak dosyanın tüm aşamasında dosya sorumluluğunu üstelenecektir.

Boşanma Avukatı İzmir’de Hangi Davalara Bakmaktadır?

Özellikle ilk olarak Aile Hukuku’na, Türk Medeni Kanunu’na, Türk Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na, Tazminat Hukuku, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna, boşanma hukukuna hakim olmalıdır. Eşlerde ceza hukukuna konu olacak davalar da meydana gelebilmektedir. Bunun yanı sıra gayrimenkul veya kira sözleşmesi konusunda da yetkin olmalıdır. Evlilik birliğinin sarsılması ile yaşanılan konut özelinde kira sözleşmesinde sorunlar çıkabilmektedir.

Boşanmak isteyen eş, kira sözleşmesini diğer eşten ayrı olarak feshedebilmektedir. Aile konutuna ait kira sözleşmesinde aile konutunun diğer eşin rızası olmadan feshinin mümkün olup olmadığı kanunda belirtilmiştir. Neticede vekilin kira sözleşmesi dahilinde hukuki bilgilerde hakim olması şart olup kira sözleşmesinin feshi halinde aile konutunun akibetinin ne olacağı ve kira sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konularında bilgi sahibi olmalıdır. Müvekkil adaylarını bazı avukatlar, uzmanlık alanı farklı olup hukuki bilgisi yoksa başka bir avukata yönlendirme yapmak durumunda kalabilir.

Boşanma, velayet, nafaka gibi hususlarda eşin neleri talep edilebileceği, nelerin edilemeyeceği, ne gibi hakkı olduğunu bilmeden dava açmak zaman kaybı ve hukuki kayıplara yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra şiddet gören kadın ve erkek adına tedbir kararı aldırtabilmek, bunun yanı sıra eşin kişisel eşyaları iadesi gibi ayrıntılı olarak tedbirlerin nasıl alınabileceği bilinmelidir. Aile konutunu terk eden eşin eve ait eşyanın talep edip edemeyeceği, eşya iadesi ve kiraya ilişkin konularda yasal işlemlerin yürütülmesi mühim bir konudur.

Ayrıca 6284 Sayılı Kanun ile şiddet tehlikesi ile karşı karşıya olan kişi lehine koruma talebinde bulunulacaktır. Aleyhine tedbir kararı alan kişi karara aykırı davrandığı vakit ceza alacaktır. Kimlerin nafaka hakkı olduğu, kimlerin olmadığı, tazminat takibi, duruşmada talep edilebilecekler, mahkemeye sunulacak dilekçelerin nasıl olabileceği, bütün yargılamadaki usuller belirtilmiştir. Eşlerin evlilik içerisinde çıkan sorunları ceza hukukuna bağlı olabilmektedir. Eşin evlilik içerisinde birbirini yaralaması, hakaret ya da tehdite uğraması gibi ceza gerektiren durumlar meydana gelebilmektedir. Aile hukuku, ceza hukuku, kira ve miras hukukunda vekilin tecrübeli olması gerekir.

Eşlerin anlaşamadığı bir konu da miras hukukudur. Boşanma hukukunda eşlerin miras hakkı olup olmadığı, boşanma kararı verilmesi sonrası, eşin miras hakkı olup olmadığı, ailede kimlerin miras hakkı olduğu bilinmelidir. Vekilin boşanma ve miras hukukunda bilgili olması; miras hukuku ile bağlı olarak vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi hazırlanması, miras paylaşması detaylı olarak düzenlenebilmektedir. Miras hukuku konusu sorunları çözüme kavuşturulmaktadır. Ayrıca boşanma hukuku yanı sıra tazminat ile nafakaya ilişkin bir icra takibi başlatılabilmektedir.

Boşanmaya bağlı olarak verilen tazminat kararı verilebilir ve tazminat ödemeye yükümlü olan kişi tazminat ödemesini gerçekleştirmeyebilir. Ödeme gerçekleşmeyince tazminata ilişkin icra takibi başlatılacaktır. Aynı zamanda nafakada konusunda da geçerlidir, nafaka ödemesi gerçekleştirmeyen kişi aleyhine icra başlatılabilecektir. Görüldüğü üzere yalnızca aile hukuku değil, ceza davalarına bakmak için ceza hukuku, ortak konutun kira sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle kira sözleşmelerine ilişkin bilgide ve miras hukuku konusunda da vekil tecrübe ve bilgiler ışığında davayı yürütecektir. Yalnızca aile hukukunun bilinmesi dosya sürecinde yeterli olmadığı hukukçularca kabul edilmektedir.

Yalnızca boşanma değil, boşanmanın diğer unsurları, aile hukukundan doğacak olan davalara da bakabilmektedir. Boşanma hukukunda kanun yanı sıra sözleşmeler de mühimdir. Özellikle uluslararası sözleşme olan İzmir Sözleşmesi kadına yönelik olan şiddet ile ev şiddetini önlemeyi amaçlamıştır. Boşanma hukuku içeriğinde diğer bir unsur ise bekleme süresinin kaldırılmasıdır. Tarafların boşanması halinde yeniden evlenmesi halinde şartların neler olacağı, kadının bekleme süresinin ne zaman dolacağı, sürenin ne zaman başladığı olmak üzere, detaylı olarak avukat aracılığıyla yürütülecektir.

İzmir boşanma avukatının bakabileceği davalar nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma

Çekişmeli Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma)

Terke Dayalı Boşanma

Zina

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Akıl Hastalığı

Fiili Ayrılık

Nafaka İndirilmesi

Nafaka Arttırılması

Nafaka Kaldırılması

Maddi ve Manevi Tazminat (TMK 174.maddesi)

Velayetin Değiştirilmesi

Velayet Talebi

Velayet Kaldırılması

Mal Rejiminin Tasfiyesi

Mal Paylaşımı

Mal Ayrılığı

Evliliğin İptali

İddet (Bekleme) Süresi ve Kaldırılması

Davalarına bakabilmektedir.

Gülsevin Hukuk Bürosu olarak boşanma ve boşanmaya bağlı olan her türlü davaya, kira durumuna, evliliğe dayalı olarak yaşanan miras hukuku adına açılacak davalara büromuz hizmet vermektedir. Size aile hukuku, kira, miras hukuku gibi boşanmaya bağlı olan tüm davalarda nitelikli hizmet sunabilecektir. Hukuk büromuz tüm bu alanlarda yardımcı olabilecek, dava süresince dosya üzerinden takibini gerçekleştirecektir.

Bunun yanı sıra vekil, müvekkil aleyhine bir karar çıkması halinde karara karşı çıkmak için müvekkili adına yüksek mahkemeye başvurabilecektir. Dava neticesinde verilen karara karşılık yüksek mahkemeye gönderilen dosyanın takibi de gerçekleştirilecektir.

İzmir’de Boşanma Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her evlilik birbirinden nasıl farklıysa her boşanma dosyası da bir değildir. Bu nedenle vekil tayin ederken boşanma hukukunda uzmanlaşmış, aile hukukuna hakim tercih edilmelidir. Özellikle boşanma isteyen nelere dikkate etmeli, dilekçesinde değineceği hususlar, iddiaların dayandırılacağı deliller ve bu dayandıramayacağı konuları bir vekil tayin ederek hazırlamalıdır. Avukat tutmayarak yanlış bir adım atılması boşanma davasında doğacak hak kayıplarda telafisi olmayan hatalar yapılabilir.

Her zaman ilgilenecek, dosyaya gelen müzekkere ve cevaplarla ilgili belgelerin gelip gelmediğini takip edecek, duruşmalarda bulunacak, bu aşamada yeni durum veya olaylar adına nasıl bir hukuki yola başvurulacağı yönünde işlemler yapılmaktadır. Boşanma cevap dilekçesi veya cevaba cevap dilekçesi süreçlerinde, dilekçede nafaka talebinde bulunma ve tazminat miktarı belirleme, ara karar gereği beyan, delil ve tanık bildiriminde mahkemeler belli süreler vermektedir.

Boşanma davasını takip eden kişinin süre kaybederek mahkemeye ifadede bulunmaması, delil sunmaması veya duruşmayı kaçırması halinde hukuki hak veya süre kaybı bulunacaktır. Görüldüğü üzere bir dilekçe ile boşanma davası açmak veya açılan boşanma davasına cevap sunulması hukuki süreçte olması gereken durumlar için yeterli değildir, bütün bu aşamada birçok işlemler gelmektedir. Bu nedenle bütün bu aşamalarla ve dosya ile yakından ilgilenecek ve sorumluluğunu üstlenecek bir vekil aracılığıyla boşanma dosyanızı takip edebilirsiniz.

2022 Ücretleri

Her yıl baronun belirlediği bir tarife vardır ve bu tarifeden düşük bir miktar belirlenemez. Fakat üstünde bir değerde anlaşma yapılabilir. Boşanma davası fiyatları özelinde, baroların her yıl belirlediği asgari ücretinden alt bir değer belirlenemez. Yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer, koşulları farklılık göstereceği için sabit bir rakam söylenemez. 2022 yılında yayınlanan tarifeye göre asgari bu dava için …. TL’dir.

Ancak çekişmeli boşanma fiyatları, anlaşmalıya göre biraz yüksek olabilir. Eşler değer üzerinden detaylı konuşarak anlaşma imzalanmalıdır. Boşanma davası açacak veya hakkında boşanma davası açılan kişi boşanma davası için vekil tayin etmek istiyorsa, boşanma davası öncesinde davanın ne kadar süreceği ve masrafları da değerlendirilmelidir. Davanın zorluk derecesi ve değerlendirmeler ele alınarak müvekkile boşanma davası maliyeti yöneltilecektir.

Taraflarda gerçekleşen ücret anlaşması akabinde müvekkil vekaletname çıkartmalıdır. Bunun yanı sıra ödemelerin ne zaman ve nasıl ödeneceği de yine tarafların anlaşacağı bir husustur. Ödenecek olan değer, davanın öncesinde ödenebileceği gibi davanın devamında ve davanın sona ermesinden sonra da ödenebileceğinden taraflar ona göre bir anlaşma yapabilecektir.

Davası Açma Masrafları

Boşanma davalarında verilecek vekalet ücreti yanı sıra açılan dava için masraf ve dava açarken yatırılması gereken harç ödemesi yapılmak zorundadır. Bazı davalarda bu harç maktu (sabit) olup, bazı davalarda ise nisbi (dava değerin miktarına göre hesaplanan) harca tabi olabilmektedir. Örneğin; mal paylaşımı davalarında dava dilekçesinde belirtilen dava değerine göre harç hesaplanacaktır. Dava masrafı olarak tebligat giderleri, müzekkere yazımında posta gideri, bilirkişi veya keşif bedeli gibi masraflar bulunduğundan mahkeme veznesine gider avansı olarak yatırılmalıdır.

Dava adına yapılacak masraf ve harçlar aşağıdaki gibidir:

Davada yapılacak duruşmalar adına celse,

Karar ve ilam harçları,

Tanık bildirilmişse tanık sayısı kadar tanık asgari ücreti,

Tanığa gönderilecek duruşma davetiyesinde tebligat gideri,

Boşanma hukuku, ortak çocuk varsa uzman pedagogdan velayete ilişkin görüş sunması adına rapor hazırlanması ve başka durumlarda bilirkişi deliline dayanılabiliyor. Bilirkişi gerektiren davalarda bilirkişi masrafı, keşif deliline dayanılmışsa keşif harcı, keşif avansı ve keşfe gidilecek yer adına yol masrafı da gibi masraflar boşanma davası adına yapılacak masraflardır.

Adli Yardım Yoluyla Boşanma Nedir?

Davayı açarken masrafları ödemeye veya bir vekalet vermeye maddi gücü yetmeyen kişiler ücretsiz olarak yararlanabildiği bir müessesedir. Online danışma hattı var ise burayı aranarak talepte bulunulabilirsiniz. Ancak her talepte bulunan kişi, bu müesseseden yararlanamaz, yalnızca mali gücü yetmeyen kişiler bulunabilir. Talep edebilmesi için de muhtarlıktan yahut da kaymakamlıktan mali gücünün olmadığını kanıtlayacak fakirlik belgesi de sunabilir. Adli yardım yolu, dava açmak için maddi durumu olmayan kişiler adına bu haktan mahrum kalmaması adına açılan bir müessesedir.

Bu yol ile boşanma isteyen kişi vekalet, tüm yargılama avans ve harçları, aile avukatı ücretleri gibi tüm masrafları ödemekten muaf tutulmak isteyecektir. Dava açacağı yerden kendisine adli yardımdan bir vekil tayin edilmesini isteyecektir. Baro, kişinin başvurusu üzerine adli yardımdan yararlanma şartlarını taşıması halinde görevlendirme kararı verecektir. Başvuruda, yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını ve mali durumunu gösterir belgeleri sunmalıdır. Talep eden kişinin yazılı bir şekilde başvuruda bulunması şarttır, kişi, dava açmamışsa yargılama yapılacak mahkemeden, dava açılmışsa yargılamanın yapıldığı mahkemeden adli yardım talebinde bulunacaktır.

Talebi reddedilen kişi, ret kararının tebliğ edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde mahkemeye itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz edilmesi halinde mahkeme, itirazın değerlendirilmesi için bir sonraki numaraya sahip daire, son numaralıysa birinci daire, o bölgede tek daire bulunuyorsa aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderecektir. Ancak talebinin kabulü halinde mahkemenin verdiği kabulü kesindir, itiraz edilemez. Yararlanan kişi adına baroca görevlendirilen vekilin ücreti, Hazineden ödenecektir ve bu davada, haksız çıkan yargılama giderleri ile avansları ödemekle yükümlü tutulacaktır. Taksitlerle ödeme elverişli görülürse yargılama giderleri en çok bir yıl içinde eşit taksitler halinde ödenmesine karar verebilecektir.

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir boşanma avukatı denilince akla ilk gelen hukuk bürolarından olan Gülsevin Hukuk Bürosu; boşanma, düğün takıları, nafaka, boşanmadan kaynaklı tazminat davalarına bağlı olarak aile hukuku uyuşmazlıklarında vekillik hizmeti vermektedir. Boşanma ve boşanmaya bağlı olan tüm hukuki problemlerinize (velayetin değiştirilmesi, nafaka davası, nafakanın tahsili, çocuk teslimi gibi) tecrübe ve özverili çalışma ile çözümler bulacaktır.

Vekillik hizmetinin alınmak şu nedenlerle önemlidir:

Dava açarken dava dilekçesinin kanuna ve usule uygun olarak hazırlanması,

Kanunda belirtilen boşanma nedenine dayalı olarak dava açılması,

Duruşmalara katılım,

Özellikle tanıklı duruşmalarda avukatın da duruşmada bulunarak tanığa sorular yöneltmesi,

Davanın esasını etkileyen beyanların tutanağa geçirilmesi,

Dosyada delillerin toplanması konusunda mahkemeden celbi talep edilen belgeler için talepte bulunma
gibi birçok hukuki bilgi ve teknik bilgilerle davanın takibi gerçekleştirilecektir.

Bütün bu nedenlerle boşanma davasında vekillik hizmeti almak, işin uzmanıyla birlikte çalışmak hukuki kayıplarınız adına pişmanlık duymamanızı sağlayacaktır. Herkes hakkını savunmalı ve hakkı ne ise mücadelesini en iyi şekilde yapmalıdır. İzmir boşanma avukatı numarası için bizlere WhatsApp’tan ulaşabilirsiniz.

Boşanma Ne Demektir?

Evlilik müessesesi ulvi ve kutsal bir müessese olup nişanlanma ile doğar.

Boşanma ise, mevcut evlilik birliğinin kanunun öngördüğü sebeplerle sona erdirilmesi durumu olarak kısaca tanımlanabilir.

İzmir Boşanma Avukatı olarak aşağıda saydığım tüm nedenlerden dolayı Aile Mahkemesinde boşanma davası açtık.

Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen boşanma sebepleri şunlardır:

1) Zina:

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

2) Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış:(Tarafların aile bireylerine hakaret içeren söylemleri de dahildir)

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma avukatları vasıtasıyla boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Türk Medeni Kanunu 185. maddesi tarafların evlilik içerisinde en temel yükümlülüklerini yani evlilikte eşlerin hak ve yükümlülüklerini saymış olup; çeşitli Yargıtay kararlarında da vurgulandığı üzere eşler, müşterek hayatı temelden sarsacak ve evlilik birliğinin devamına imkan vermeyecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Hakaret, Eşlerin ve ailelerinin şeref ve saygınlığını zedelemesi nedeniyle Türk ceza kanunun 125. Maddesine göre aynı zamanda da suçtur.

3) Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme:

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman izmir boşanma avukatı vasıtasıyla boşanma davası açabilir.

4) Terk:

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine izmir boşanma avukatının talebi ile hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine boşanma avukatları yolu ile aile mahkemesi hakimi veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur.

Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır.

Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe de dava açılamaz.

5) Akıl hastalığı:

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

6) Evlilik birliğinin sarsılması:

Uzman boşanma avukatları çok iyi bilir ki Türk Medeni Kanunu 185. maddesi tarafların evlilik içerisinde en temel yükümlülüklerini saymış olup; birlikte yaşama yükümlülüğü bunların başında gelmektedir.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Bu yükümlülüğe aykırı davranan taraf evlilik birliğini de çekilmez hale getirecektir.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri İzmir boşanma avukatı vasıtasıyla aile mahkemesinde boşanma davası açabilir.

Belirtilen bu hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır.

Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Bu halde boşanma avukatları ile aile mahkemesinde açılmış bulunan davada boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak boşanma avukatları tarafından sunulan bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Uzman boşanma avukatı ile Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine izmir boşanma avukatı vasıtasıyla açılan dava ile boşanmaya karar verilir.

Boşanmaya İlişkin Genel Hususlar:

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

Bu amaçla İzmir Boşanma Avukatı tarafından açılan Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Aile Mahkemesinde Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden alır.

Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir.

Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez.

Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.

Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir.

Bu süre ayrılık kararının izmir boşanma avukatı vasıtasıyla kesinleşmesiyle işlemeye başlar.

Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer.

Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur.

Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır.

Eğer kadın evlenmeden önce dulsa hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.

Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

Boşanma Davasında Eşlerden Hangisi Maddi veya Manevi Tazminat Alabilir?

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf aile avukatı tutarak kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak boşanma avukatları vasıtasıyla nafaka isteyebilir.

Bu nafakaya yoksulluk nafakası denmektedir.

Yoksulluk nafakasında nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Boşanma Davasını Kim Açmalıdır?

Mk.166. Maddesi ‘Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri aile mahkemesinde boşanma davası açabilir demektedir.

Bu amaçla davacı bizzat kendisi veya izmir boşanma avukatı aracılığıyla boşanma dilekçesi yazmaktadır.

Müvekkil bir an önce boşanmak ister ancak İzmir gibi metropol şehirlerde boşanma davalarının sayısı oldukça fazladır.

Dolayısıyla yargılama süresi de yoğunluğa bağlı olarak uzamaktadır.

İşte bu süreçte Boşanma avukatı, müvekkilinin aynı zamanda psikolojik danışmanlığını da üstlenmelidir ki uzun dava süresince psikolojik yıkımlar gerçekleşmesin.

Boşanma Davasını ilk Açan mı Kazanır?

Halk arasında ilk golü atan kazanır mantığıyla nedense böyle bir yanlış inanış vardır.

Bir defa davayı kimin açtığı değil ‘’ Eşlerden hangisinin evlilik birliğinin sona ermesinde kusuru bulunup bulunmadığı’’ önemlidir.

Başka bir deyişle haklı olan tarafın davayı açması önerilir.

Boşanma Davası Açtım Ancak Bende Hatalıyım. Mahkeme Nasıl Sonuçlanır?

Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır.

Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmamalı ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilmelidir.

Başka bir deyişle Yasa koyucu boşanmaya ilişkin dava hakkını düzenlerken eski görüşü olan “sadece kusursuz eşin dava açma hakkı görüşünü” değiştirmiş ve “kusurlu eşin de dava açma hakkının olabileceğini kabul etmiştir.

Fakat yasa koyucu hiçbir zaman Ağırlıkta Kusurlu Olan Tarafa Boşanma Davası Açma Hakkı Vermemiştir.

Türk boşanma avukatlarının en çok zorlandığı konu kusurlu tarafın tespitidir.

Çünkü eşlerden hiçbirisi kusuru kendisinde görmez.

İzmir Boşanma Davasını Nerede Açmalıyım?

Boşanma Davası, eşlerin son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yerdeki Aile Mahkemelerinde mümkünse boşanma avukatları vasıtasıyla açılmalıdır.

Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

Yukarıdaki kurala uyulmadığı takdirde davalı eşin yetki itirazı ile dava yetkili mahkemeye gönderilir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında ise ,nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma davasının açılabilmesi için; Evlilik en az bir yıl sürmüş olması şarttır.

Bu davada eşler; çocukların velayeti, mal paylaşımı, tazminat verilip verilmeyeceği ve nafaka konularında anlaşmalı boşanma avukatları vasıtasıyla anlaşarak protokol düzenlerler ve genellikle anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanır.

İzmir Boşanma Davası Açtım Çocuklarımın Velayetini Alabilir Miyim?

Soybağı ve babalık davası makalemizde de ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere;

Boşanma Avukatına göre ve de Yargıtay’ ın yerleşmiş içtihatları, çocukların ruhsal gelişimi için Çocukların Velayetinin, Çocuklar Bölünmeksizin Bir Taraf Verilerek, diğer tarafla şahsi münasebet tesisi doğrultusundadır.

Yargıtay kararları doğrultusunda genel kanı, her ne kadar çocukların velayetinin anneye verilmesi ise de Anne veya baba Çocuğu İstemediğini Açık Bir Şekilde Beyan Ettiği takdirde çocuğun velayetinin ret beyanında bulunan tarafa verilmesi Yargıtay’ın görüş ve genel kanısının dışındadır.

Çocukların menfaati; geleceğe hazırlanabilecekleri, huzurlu, güvenli bir ortamdır.

Kendilerini istemeyen kişiye verilmesi durumunda, bu ortamın sağlanamayacağı muhakkaktır.

Boşanma avukatlarının bu aşamada çocuğun geleceğini de düşünerek müvekkilini velayet konusunda en iyi şekilde bilgilendirmelidir.

Boşanma Davası Açtım Kendime Ve Çocuklarıma Nafaka Verilir Mi?

Nafaka talep etmek için Nafaka Davası olarak ayrı bir dava açılabileceği gibi boşanma davası içerisinde de talep halinde hakim çalışmayan eş lehine dava süresince tedbir nafakasına hükmedebilir.

Aile Mahkemesi Çocukların Velayetini Neye Göre Karara Bağlar?

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur.

Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Boşanma avukatının talebi ile Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hakim, kendiliğinden veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

Boşanma Davam Bitti Mal Paylaşımı Davasını Ne zamana Kadar Açabilirim?

Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur? isimli makalemizde boşanma sonrası mal paylaşımına ilişkin önemli bilgiler vermiştik.

Boşanma Avukatlarının en çok dikkat ettikleri husus; Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır. Ayrılığa karar verilirse mahkeme, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir.

Boşanma avukatı vasıtasıyla Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde de aynı husus söz konusu olur.

Aile Mahkemesi Tarafından Eşlerden birisi Lehine Hükmedilen Tazminatlar Nasıl Ödenir?

İzmir Boşanma avukatları olarak Aile Mahkemelerinde genelde Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

İzmir Boşanma avukatı tarafından talep edilecek olan sosyal ekonomik durum araştırması sonucunda Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Boşanma Davam Reddedildi Yeniden Boşanma Davası Açabilir miyim?

Taraflardan birisinin boşanma avukatı ile açtığı boşanma davası reddedilirse ve de 3 yıl içinde evlilik birliği yeniden kurulamamışsa bu durumda yeniden dava açılabilir ve kısa süre içerisinde hakim boşanma kararı vermektedir.

Ayrıca hakim evliliğin kurtulabileceği kanaatine ulaşmışsa bu durumda ayrılık kararı da verilebilmektedir.

Son olarak izmir boşanma avukatı arıyorum demeden önce boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davasının maliyetlerini incelersek; boşanma avukatlık ücretinin maliyetinin boşanma davası harcına göre daha fazla olduğunu görmekteyiz.

Boşanma avukatı arayanlara tavsiyemiz anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davasının ücretlerini boşanma avukatınız ile yüz yüze görüşmenizde fayda vardır.

Evleneli Bir Hafta Oldu Ama Pişmanım Evliliği İptal Ettirebilir Miyim?

Evliliğin geçersiz olduğu haller mevcuttur.

Bunlar mutlak butlan, nisbi butlan ve yokluk olarak isimlendirilir.

Mutlak Butlan:

Uzman Boşanma avukatı olarak Yargıtay incelemesinden geçmiş olan Mutlak butlana sebep olan hususlar şunlardır:

Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması, Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması, Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması. Sayılan bu durumların mevcut olması halinde söz konusu evlilik mutlak butlanla batıl kabul edilmektedir.

Mutlak butlan davası, Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen açılır.

Bu dava, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.

Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen dava edilemez; fakat boşanma avukatları ya da diğer her ilgili, mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir.

Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının iyileşmiş olması durumlarında mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan veya akıl hastalığı iyileşen eş açabilir.

Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise, bu evlenmenin butlanına karar verilemez.

Nisbi Butlan: Nispi butlan ise şu hallerde söz konusu olmaktadır:

Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, Yanılma,Aldatma, Korkutma Sayılan bu durumların mevcut olması halinde İzmir uzman boşanma avukatı vasıtasıyla söz konusu evliliğin nispi butlanla geçersizliği talep edilebilmektedir.

Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.

Şu durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:

Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa, Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse, Ayrıca şu durumlarda da eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:

Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa, Davacının veya alt soyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, en iyi boşanma avukatları yolu ile evlenmenin iptalini dava edebilir.

İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her halde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.

Bu suretle evlenen kimse sonradan on sekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

Bu konuda mahkemeye hitaben boşanma avukatı olarak yazılı beyanda bulunmak gerekir.

Yokluk: Yokluk, hukuki manada kelime anlamı olarak işlemin hiç yapılmamış sayılmasıdır.

Bunlar kanunun koruduğu hukuki yarara ve kamu düzenine aykırılık teşkil ettikleri için, hukuk sistemi tarafından yok sayılmış işlemlerdir.

Yokluk hükmüne tabi olacak durumlar şunlardır:

Aynı cinsten iki kişinin evlenmesi,

Evlenmenin kanunun yetkili kıldığı resmi memur önünde yapılmamış olması.
Türk hukuk sistemi aynı cinsten evliliğe(eş cinsel evlilik) izin vermemektedir.

Dolayısıyla kadın ve erkekten oluşmayan bir evlilik akdinin geçerliliğinden bahsetmek mümkün değildir.

Bu gibi durumlarda herhangi bir işlem yapılmasına ve boşanma avukatlarına gerek olmadan söz konusu evlilik kendiliğinden geçersiz, yok kabul edilmektedir.

Evliliğin Geçersizliğini Gerektirmeyen Sebepler:

Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez.

Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmış olan bir evliliğin kanunun diğer şekil kurallarına uyulmaması sebebiyle butlanına karar verilemez

Butlan Kararı ve Sonuçları Nelerdir?

Batıl bir evlilik ancak hakimin kararıyla sona erer.

Mutlak butlan halinde bile evlenme, hakimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.

Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar.

Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

Evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur.

Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

En iyi boşanma avukatı iyi bilir ki evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez.

Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler.

Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

Evlenmenin butlanı davasında, yetki ve yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

Yurtdışında Yaşıyorum Ve Burada Boşandım. Türkiye’de Yeniden Dava Mı Açmalıyım?

Yurtdışında yaşayan gerek Türk Vatandaşları gerekse yabancı olmasına rağmen eşi Türk olan tarafın, yaşadığı ülkede boşanma davası açıp sonuçlandırması üzerine Türkiye’de yeni bir boşanma davası açması gerekmez.

Bu durumda Yabancı Aile mahkemesinin kararının Türkiye’de tanınması, onun kesin hüküm kuvvetinin ülkeye de teşmili şarttır.

Yurtdışı boşanmayı tanıma isimli makalemizde tanıma ve tenfizi detaylı olarak anlatmıştık.

Tanıma Ve Tenfiz Davalarında Yetkili Mahkemeler Hangisidir?

Boşanma davasında Davalının ikametgahı (Nüfusa kayıtlı olunan yer) Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İzmir, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

Tanıma Ve Tenfiz Davasının Şartları Nelerdir?

1-Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir ilam olmalıdır.

2- İlamın Kesinleşmiş olması gerekir.

3- İlamın Hukuk Davalarına İlişkin Olması Gerekir.

4- Yabancı Mahkeme İlamının Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Girmeyen Bir Konuda Verilmiş Olması Gerekir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Açmadan Önce Ne Yapmalıyım?

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımız, (Türkiye’de boşanma avukatı) Türk boşanma Avukatı/Avukatları aramadan evvel yabancı mahkeme kararını tercüme ettirmeli ,karara, Apostil Şerhi yaptırılmalı, ayrıca kararı, o ülkedeki Türk Konsolosluğunda Türkçeye çevirtip kararın aslı ile birlikte tüm evrakları büromuza göndermelidir.

Biz de Türk boşanma Avukatı olarak Dava dilekçesi ve ekinde tercüme edilmiş yabancı mahkeme ilamı ile birlikte aile nüfus kayıt tablosunu Mahkemeye sunuyoruz.

Davayı açtıktan sonra da, Mahkemenin yurt dışına gönderilmek üzere hazırladığı tüm evrakları yine İzmir’de ki boşanma avukatlarınız tercüme ettirmektedir.

Türkiye’deki boşanma işlemleri Yine İzmir’de ki boşanma avukatınız diğer işlemleri de yapmaktadır.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Açtım Duruşmaya Gelmem Zorunlu Mu?

Tanıma ve tenfiz davalarında, vekille temsil ettirilmek şartıyla davacının mahkemede hazır olmasına gerek yoktur.

Önemli bir husus; Davalının dava dilekçesi ve duruşma gününü tebliğ alması durumunda duruşmaya gelmesi zaruri değildir ve davalının yokluğunda karar verilebilir.

Tüm evrakların eksiksiz olması ve de davalıya tebligatın yapılmış olması durumunda büyük ihtimalle ilk duruşmada dava kabul edilecektir.

Boşanma Avukatı İzmir

Boşanma davaları her iki tarafın psikolojik durumunu da etkileyen ve sürekli gelişmeler yaşanan dosyalardır. Boşanma davaları sürekli takip gerektiren ve ilgilenilmesi gereken dosyalar olduğundan hukuki deneyim ile çalışkanlığı birleştirilerek müvekkil hizmeti sunulmaktadır. Boşanma davası, eşlerin dava tarihinden geriye dönük olarak son 6 ay yaşadığı yerde görülecektir.

Çekişmeli boşanma davası açmayı düşünüyorlar ise her iki eş iki ayrı avukat ile anlaşmalıdır. Tüm yasal haklarınıza ilişkin mücadelede bulunacak, sizi dosyada temsil edecek ve sorumluluğunu bilerek titizlikle çalışmasını gerçekleştirecektir.

İzmir Karşıyaka Boşanma Avukatı

İzmir’de boşanma avukatı arayıp Karşıyaka, Bornova gibi birçok ilçede boşanma davası adına vekillik hizmeti vermekteyiz. Dava dilekçesinin hazırlanması, dilekçede hukuka uygun delillerin sunulması, duruşmalara katılım, mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık itiraz yoluna başvurma veya kararın kesinleştirmesine dair tüm işlemler başından sonuna kadar özen ve titizlikle yürütülecektir.

Boşanma davaları velayet, nafaka, tazminat gibi birçok konuyu barındırmış olduğundan tüm konulara hakim olmak, Yargıtay içtihatlarını bilmek çok önemlidir. Boşanma konusunda tecrübe etmiş, kendisini bu alanda geliştirmiş ve çalışmalarını yoğunlukla bu tür davalarda gerçekleştiren uzman boşanma avukatı aracılığıyla davalarınız yürütülmelidir.

En İyi Boşanma Avukatları Diye Bir Şey Var Mıdır?

Avukat arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bu yüzden en iyi boşanma avukatı söylemi de eksik kalmaktadır.

İş ahlakı çerçevesinde mesleğimizi icra etmekle sorumluluğumuz bulunmaktadır. Boşanmak için avukat tutarak vekillik hizmeti almak istediğiniz kişinin bilgisinden, tecrübesinden emin olmanız ve kendisine güvenmeniz dosyanızı teslim etmeniz adına yeterli bir nedendir. Bir boşanma avukatının yazısı eğer kendisinin böyle olduğunu iddia ediyor ise itimat etmeyiniz.

Sık Sorulan Sorular

Boşanma davaları avukat ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen tarifeye göre her yıl belirlenmektedir. 2022’de de Avukatlık Asgari Ücret tarifesi yayınlanmıştır. Tarifede belirtilenden (…… TL) daha düşük bedel belirlenemez, vekil kararı vermeden önce ne kadar olduğu konusunda önceden bir boşanma avukat numarası aranarak bilgi alınması yine de mantıklı olabilir.

Devlet boşanma avukatı veriyor mu?

Aile avukatı danışma hizmetine başvurup Boşanma davası açmak isteyen ancak maddiyatı olmayan kişiler bulunduğu ilin barosundan vekil tayin edilmesi talebinde bulunabilir. Tam olarak adı adli yardım yoluyla boşanma olarak geçmektedir. Adli yardım yoluyla boşanma için bulundukları ilin barosundan ne tür belgelerin gerektiği öğrenilebilir.

Boşanma avukatı nasıl bulunur?

Belli bir alan haricinde dava alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davası almayı tercih etmesi ve kendisini boşanma davalarında deneyimli olarak tanıtması halinde boşanma avukatı İzmir davaları için bulabilirsiniz. Boşanma davasına ilişkin dosya takibi yapılır. Boşanma avukatı iletişim adresi sayfanın son kısmında bulunmaktadır.

Boşanma davası için avukata gerek var mı, şart mı?

Boşanma davası, dilekçeler ve duruşmalar hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren davalardandır. Boşanma dilekçesinin yanlış ya da eksik yazımı, duruşmaya girilmemesi, dosyanın takip edilmemesi nedenleriyle geri dönülmez hukuki kayıplar meydana gelebilmektedir. Boşanma konusunda uzman bir vekille yürütmek hukuki kaybın olmaması adına daha doğru olacaktır.

Aile hukuku neyi düzenler?

Evlilik, boşanma, nişanlanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi evliliğin kuruluşu ve sona erişi ile ilgili olan tüm aşamaları içeren bir düzenlemedir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Tarafların mutabık kaldığı protokol ve anlaşmalı olarak boşanma talepli dava dilekçesi hazırlanmalı. Avukata çıkarılan vekaletname eklenerek (avukat yoksa tarafların kimlik fotokopisi) adliyenin tevzi bürosuna bu belgelerle başvurarak dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanmadan daha kısa sürede sona eren dava türü olup, yaklaşık 1 hafta ile 1 ay arasında sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar?Tarafların hazırlamış olduğu protokol maddelerinin üzerinden geçerek, her bir madde sonrasında iki tarafa da mutabık olup olmadığını soracaktır.

Boşanma davası dilekçesi 2022 ücreti ne kadar, kaç para?

Avukat sadece dilekçe hazırlama nedeniyle ücret alabilir. Ancak bu bedel asgari ücretin altında olamaz. 2022’de yayınlanan tarifeye göre bir dilekçe hazırlamanın ücreti ….. TL’dir. Anlaşmalı veya çekişmelide bu bedel aynıdır.

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar?

Davanın iş yoğunluğu, masrafı, konusu gibi nedenler dava ücreti etkilemekte olup, sabit ücreti yoktur. Avukat asgari ücreti ne kadar? Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl tarife yayılanmaktadır. 2022’deki tarifeye göre, boşanma davalarındaki asgari ücret ….. TL’dir.

Avukat danışma ücreti ne kadar?

Avukat asgari ücret tarifesine göre danışma ücreti ilk 1 saat …. TL. Devam eden saatler için ….. TL’dir. Çağrı üzerine gidilen yerde yapılan görüşme 1 saate kadar …… TL’dir.

Avukat parası (vekalet ücreti) ne kadar 2022?

Dosyanın iş yükü, davanın görüleceği il ya da ilçe, dava konusu vekalet ücretini etkilemektedir. TBB’deki asgari ücret altında olmamak kaydıyla ücret belirlenecektir.

Boşanma avukatı ne iş yapar?

Dilekçenin hazırlanması, davanın açılması, dosya takibi, duruşmalara katılım gibi müvekkil menfaati öncelikli vekillik hizmeti gerçekleştirir.

Boşanma avukatı nedir?

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşya talebi konularında uzmanlaşan ve çalışmalarını bu konuda yoğunlaştıran avukattır.

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım, nasıl açılır?

Kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanarak, dava dilekçesi (anlaşmalı ise protokol) hazırlanmalı. Dilekçe ekine deliller eklenmelidir. Belgeler hazırlandıktan sonra dava açma işlemi için bulunduğunuz adliyenin tevzi bürosuna başvurabilirsiniz.

Boşanma davası açmak için nereye başvurulur?

Adliyenin tevzi bürosundan gerçekleşir. Davaya ilişkin belgeler hazırlandıktan sonra, bu büroda ilgili işlemler yerine getirilecektir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını kim öder?

Dava açarken harç ve masraflar davacı tarafından yatırılacaktır. Mahkeme davacının davayı kazanması halinde, yargılama giderlerinin davalı tarafından ödenmesine karar verilecektir.

Boşanma hukuku nedir?

Boşanma davasının türleri, sebepleri ve bağlı olduğu konular kapsamında ele alan hukuk dalıdır.

Boşanma sebepleri neler olabilir?

Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş olup; evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik), zina (aldatma), akıl hastalığı, terk, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme.

Boşanmak için ne kadar para lazım 2022?

Dava açma masrafları ve yatırılması gereken harçlar davanın konusuna ve taleplerine göre değişmektedir. Bu nedenle kesin ve net bir ücret söylenemeyeceğinden detayları avukatınızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

En uzun boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davaları en uzun süren davalardandır. Yaklaşık 1-1,5 sene sürmekte olup, istinafa gitmesi halinde bu süre 2-2,5 seneye kadar uzamaktadır.

Hangi durumlarda boşanma davası açılır?

Taraflardan biri veya her ikisi açısından evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi halinde kanunda belirtilen sebeplerden birini dayanılarak dava açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası tek celsede biter mi?

Bitmez. Ön inceleme duruşması, tahkikat ve sözlü tahkikat (karar) aşamaları olduğundan en az 3 celse sürmektedir.

İzmir Boşanma Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?

Boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına ve türev davalara bakan avukattır. Boşanma avukatı olabilmek için hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış olmak öncelikli kriterdir. İzmirde boşanma avukatı olmak için Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bulunan İzmir Barosu’na kayıtlı olunması ve fiili olarak avukatlık yapılması gerekir. Tüm bu kriterler sağlandıktan sonra boşanma avukatı olmak isteyen bir avukat fiilen bu görevi ifa edebilir.

İzmir Boşanma Avukatı Gülsevin Hukuk Bürosu

İzmir boşanma avukatı Avukat Gülsevin Hukuk Bürosu profesyonel iş hayatında mesleki faaliyetleri arasında boşanma avukatı olarak da mesleğini sürdürmektedir. Boşanma avukatı Avukat Gülsevin Hukuk Bürosu’a web istemizde yer alan İletişim sayfamızda yer alan iletişim araçlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Neden Önemlidir?

Öncelikle boşanma işlemleri belli prosedürleri ve usulleri olan bir işlem olduğu için bir profesyonele danışılması gereklidir. Bireylerin kendi çabalarıyla boşanma işlemlerini gerçekleştirme çabaları (benzeri dilekçe örnekleri ile sorunu halledebilme, dilekçede olmaması gereken bir bilgiyi ekleme gibi) hesaplayamayacakları hatalara yol açabilmektedir. Bunun nedeni boşanma davalarında usul kurallarının uygulanmasıdır. Sonuç olarak yaptığınız bir hata ile çok ciddi hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. İzmir boşanma avukatının niçin önemlidir sorusunun işte cevabı:

Boşanma avukatı boşanma davalarında ve aile hukuku konularında uzmanlaşmıştır. Avukat ile boşanma işlemleri daha sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir. Usul kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı aile hukuku davalarında küçük yanlışlıklar büyük yanlışlara yol açabilmektedir. Bu tip durumlarla karşı karşıya kalmamak için uzman bir İzmir boşanma avukatı önemlidir. Adliyelerin yoğunluğu nedeniyle İzmir boşanma avukatı için diğer şehirlerden daha çok önem arz etmektedir. Bunun nedeni kalabalık nüfus ve adliyelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle boşanma davaları İzmir’de en az 3 ay kadar bir süre almaktadır. İyi bir İzmir boşanma avukatı ile bu süre 1 haftaya kadar düşürülebilir.

İzmir’de; İzmir boşanma avukatı uygun İzmir boşanma avukatı ücretleri / fiyatları ile yasal çalışır ve boşanma mahkemeleri ile davanız görülerek boşanma davası sonuçlandırılır.

İzmir boşanma oranları her geçen gün dünya da ve Türkiye’de artıyor. İzmir boşanma istatistikleri her şehirden daha fazla. İzmir boşanma avukat nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konularda da yardımcınız olur.

İzmir boşanma avukatı tavsiye üzerine görüşme yapanlar kendine uygun avukatı bulamayabilir. İzmir boşanma baro avukatları listesine bu nedenle anlaşıp güvenebilecekleri bir avukat bulmak için bakarlar.

İzmir boşanma avukatları listesi fotoğraflı olursa kişiler görsel olarak daha net karar verebilir. Bu doğru olmasa da seçimi kolaylaştırır ve İzmir boşanma avukatı tel numaralarından arayarak görüşme başlatılır. Telefon konuşmasında avukatın sizin için uygun bir hukukçu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer uygun gelmezse, İzmir’de boşanma avukatı arıyorum süreciniz sürer. İzmir barosu boşanma avukatı için doğru kişiyi bulduğunuzda süreci başlatabilirsiniz.

İzmir’de faaliyet gösteren boşanma avukatı Gülsevin Hukuk Bürosu İzmir boşanma avukatları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına bakar. Boşanma avukatı olarak mal paylaşımı, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat alanında avukatlık hizmeti ya da hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyacınız varsa çok iyi anlaşabileceğiniz., sizin için en iyisini yapacak bir avukatı yani Gülsevin Hukuk Bürosu‘nu arayın.

İzmir, Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden olması nedeniyle evlilik ve boşanma oranlarının yüksek olmasına yol açmıştır. Boşanma, eşlerden biri ya da her ikisinin evliliği bitirme kararıdır. İzmir boşanma avukatı aranıyorsa evliliğin bitirilmesi kararı ile hem duygusal hem de ekonomik ve sosyal olarak ayrılma söz konusu olacaktır. Kent yaşamının yoruculuğu, geçim sıkıntısının zorluğu İzmir’de evli insanları baskı altına almıştır. Evlilik birliği sürdürülmesi zor bir duruma geldiğinde doğal olarak eşler boşanmak istemektedir ve İzmir boşanma avukatı aranır. Bu gibi nedenlerden dolayı İzmir boşanma avukatı için önemli konudur. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, evliliğin iptali davaları, nafaka davaları, çocuğun velayeti davaları gibi davalar boşanma avukatlarının alanına girmektedir. Dayak yiyorum boşanma avukatı arıyorum diyenler için ise hızlı hareket etmeniz önerilir.

İzmir Avukat ihtiyacınıza yönelik Profesyonel avukatlık hizmetlerimizden faydalanmak için bizi hukuk büromuzda ziyaret edebilirsiniz. Bunun için isterseniz randevu alma bölümümüzden randevu oluşturabilir, isterseniz de iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bazı soruların cevabını ise aşağıda bulabilirsiniz.

Avukata soru sormak ücretli midir?

Avukata soru sormak ücretli olmamakla beraber hukuki danışmanlık hizmeti alındığı takdirde her yıl TBB tarafından belirlenen yasal ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Hukuki danışmanlık almaya değil dava açmaya ihtiyacım var, yine de hukuki danışmanlık ücreti ödeyecek miyim?

Doğrudan dava açılacak bir durum söz konusuysa bu halde hukuki danışmanlık ücreti ödenmesi gerekmeyecektir.

Her davanın masrafı aynı mıdır?

Her davanın masrafı aynı değildir. Davanın türüne, ne kadar sürede sonlanacağına ve yapılması gereken işlemlere göre dava masrafları değişiklik göstermektedir.

Avukatlık ücretini dava bittikten sonra karşı taraftan alabilir miyiz?

Yasal olarak avukatlık ücretinin dava sonunda karşı taraftan alınması mümkündür. Mahkeme, vekalet ücreti adı altında yapılan avukatlık masrafını karşı tarafın ödemesine karar verebilir.

Dava açıldıktan sonra karşı tarafla anlaşmak mümkün müdür?

Davanın açılmasının ardından karşı tarafla uzlaşarak davadan vazgeçilmesi her dava açısından mümkün değildir. Bu durum özellikle ceza davalarında karşımıza çıkmaktadır. Kamu davasının açılmasından sonar şikayet geri alınsa da dava, kovuşturulmaya devam edecektir.

Verdiğim bilgiler gizli kalacak mı?

Avukat müvekkil gizliliği kapsamında her bilgi sır saklama yükümlülüğü ve etik kurallar çerçevesinde kesinlikle gizli tutulacak olup üçüncü kişilerle paylaşılması söz konusu olmayacaktır.

Vekalet nasıl çıkarabilirim?

Dava açılabilmesi veya takip yapılabilmesi için hukuki destek almak isteyen kişinin avukatlara vekaletname vermesi gerekir. Yurtiçinde yaşayan vatandaşlarımız için vekaletname çıkartma yetkisi noterlere verilmiştir. Yurtdışında yaşayanlar ise noter veya konsolosluklardan vekaletname çıkarabilirler. Dava çeşidine göre de çıkarılacak vekaletname türü değişmektedir. Örneğin tanıma tenfiz davası ve boşanma davası için resimli boşanma vekaletnamesi verilmesi gerekir. Ayrıca bu vekaletnamenin verilmesi için kişinin yanında pasaport veya nüfus cüzdanı ve 2 adet resim bulundurması gerekir. Diğer davalar için çıkarılacak vekaletname; ahz-u kabz yetkisi içeren genel dava vekaletnamesidir. Vekaletname bilgilerimize sitemizden veya iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Dava açarken ne kadar ödeyeceğim?

Dava açılırken ödenen masraflar davanın çeşidine, avukatla anlaşılıp anlaşılmamasına, anlaşılan avukat ile nasıl anlaşıldığına göre değişebilmektedir. Dava masrafları her yıl Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bazı davalarda nisbi yani dava değerine göre harç yatırırken, bazı davalarda ise maktu yani dava değeri ne olursa olsun sabit harç yatırılmaktadır. Dava masraflarının içerisinde avukatlara ödenen avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl belirlediği asgari ücret tarifesine tabidir. Söz konusu tarifeden aşağıda ücret ile anlaşmak yasaktır. Hukuk Büromuzdan hukuki destek almak isteyenler randevu alıp ofiste bir çay içebilirler.

Davam ne kadar sürer?

Dava sayısının fazlalığı, hakim, savcı vb. adliye personelinin yetersizliği ve adalet sistemimizdeki eksiklikler sebebiyle davalar kısa sürede çözülememektedir. Davaların kısa zamanda sonuca ulaşabilmesi, usul ve esaslara tamamıyla hakim bir avukat ile çalışmayla azımsanmayacak kadar fazla alakalıdır. Başta tanıma tenfiz davaları, internetten haber kaldırma davaları, anlaşmalı boşanma davaları, iş hukuku davaları teknik detayların fazlalığı sebebiyle ancak işinde uzman ve tecrübeli bir avukatın kısa sürede sonuçlandırılabileceği davalardır.

Sorularıma nasıl yanıt alabilirim?

Hukuki problemlerin çözümü için en önemli etken tecrübeli bir avukat ve hukuk bürosu ile çalışmaktır. Hukuki alandaki sorularınız için bize ulaşabilir, tüm problemlerinizi avukata soru sorarak giderebilirsiniz. Boşanma, ceza, iş hukuku avukatlarımız 24 saat hizmetinizdedir. Avukatlarımıza sorduğunuz sorular 24 saat geçmeden e-mail aracılığıyla yanıtlanır. Cevaplar, hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Avukata soru sormak, soruyu soranla cevaplayan arasında avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. Hukuki danışmanlık almak istemiyorsanız makalelerimizin altındaki yorum yap bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Online avukat hizmetimiz ile artık avukat arama ihtiyaçlarınızı daha kolay karşılayabileceksiniz.

Boşanma Avukatı ile Hangi Nafakalar Talep Edilebilir?

Boşanma davası ile ilişkili olarak nafaka konusu, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Nafaka, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak ikiye ayrılır. Yoksulluk nafakası için aranan şartlar; boşanma davası sonucunda bir tarafın yoksulluğa düşecek olması ve yoksulluk nafakası talep eden tarafın kusurunun, karşı tarafın kusurundan daha ağır bir kusurunun bulunmamasıdır. İzmir boşanma avukatı boşanma davası dilekçesinde, müvekkilinin geçimi için gerekli olan yoksulluk nafakasına süresiz olarak karar verilmesi istemini belirterek mahkemenin müvekkilin istemi doğrultusunda karar vermesi için çabalar.

İzmir boşanma avukatı nın hazırlamış olduğu dilekçe sonucu mahkeme tarafından boşanma ya da ayrılığa karar verilirken ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkileri ve hakları göz önünde bulundurulur. İzmir boşanma avukatı tarafından boşanma davası dilekçesinde, kendisine çocuğun/çocukların velayet hakkı verilmeyen taraf için çocuğun/çocukların bakım ve eğitim giderlerine katkısı, yani iştirak nafakası talep edilir. Eğer çocuğun velayet hakkı anneye bırakılmışsa baba; babaya bırakılmışsa anne, çocuğun bakım ve eğitim giderlerinde gücü oranında katılmak zorundadır.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma avukatı boşanma davalarının yanı sıra, boşanma sebebiyle hakları zarar görebilecek olan eşlerin haklarını korumakla da görevlidir. Örneğin, boşanma sebebiyle diğer eşin maddi desteğinden yoksun kalarak yoksulluğa düşecek olan eş için boşanma avukatı tarafından yoksulluk nafakası talebinde bulunulması gerekir. Fakat yoksulluk nafakası talebinde bulunulması için kusurun diğer eşten daha fazla olmaması gerekir. Yoksulluk nafakası şahsa bağlı bir nafaka türüdür ve avukat yardımıyla süresiz olarak talep edilebilir.

İştirak Nafakası: Boşanma avukatı ile bunun dışında müşterek çocuk için iştirak nafakası talebinde de bulunulabilir. İştirak nafakası Türk Medeni Kanunu’nun 327. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İştirak nafakası tamamen müşterek çocuğun menfaati için talep edilebilen bir nafaka türüdür ve eşlerin kusur oranlarına ya da durumlarına bakılmaz. Boşanma alanında uzman avukat vasıtasıyla talep edebileceğiniz iştirak nafakasında önemli olan çocuğun üstün menfaatidir.

Tedbir Nafakası: Bunlara ek olarak dava süresi boyunca boşanma avukatı aracılığıyla tedbir nafakası da talep edilebilmektedir.

İzmir’de; İzmir boşanma avukatı uygun İzmir boşanma avukatı ücretleri / fiyatları ile yasal çalışır ve boşanma mahkemeleri ile davanız görülerek boşanma davası sonuçlandırılır.

İzmir boşanma oranları her geçen gün dünya da ve Türkiye’de artıyor. İzmir boşanma istatistikleri her şehirden daha fazla. İzmir boşanma avukat nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konularda da yardımcınız olur.

İzmir boşanma avukatı tavsiye üzerine görüşme yapanlar kendine uygun avukatı bulamayabilir. İzmir boşanma baro avukatları listesine bu nedenle anlaşıp güvenebilecekleri bir avukat bulmak için bakarlar.

İzmir boşanma avukatları listesi fotoğraflı olursa kişiler görsel olarak daha net karar verebilir. Bu doğru olmasa da seçimi kolaylaştırır ve İzmir boşanma avukatı tel numaralarından arayarak görüşme başlatılır. Telefon konuşmasında avukatın sizin için uygun bir hukukçu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer uygun gelmezse, İzmir’de boşanma avukatı arıyorum süreciniz sürer. İzmir barosu boşanma avukatı için doğru kişiyi bulduğunuzda süreci başlatabilirsiniz.

İzmir’de faaliyet gösteren boşanma avukatı Gülsevin Hukuk Bürosu İzmir boşanma avukatları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına bakar. Boşanma avukatı olarak mal paylaşımı, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat alanında avukatlık hizmeti ya da hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyacınız varsa çok iyi anlaşabileceğiniz., sizin için en iyisini yapacak bir avukata yani Gülsevin Hukuk Bürosu‘nu arayın.

İzmir, Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden olması nedeniyle evlilik ve boşanma oranlarının yüksek olmasına yol açmıştır. Boşanma, eşlerden biri ya da her ikisinin evliliği bitirme kararıdır. İzmir boşanma avukatı aranıyorsa evliliğin bitirilmesi kararı ile hem duygusal hem de ekonomik ve sosyal olarak ayrılma söz konusu olacaktır. Kent yaşamının yoruculuğu, geçim sıkıntısının zorluğu İzmir’de evli insanları baskı altına almıştır. Evlilik birliği sürdürülmesi zor bir duruma geldiğinde doğal olarak eşler boşanmak istemektedir ve İzmir boşanma avukatı aranır. Bu gibi nedenlerden dolayı İzmir boşanma avukatı için önemli konudur. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, evliliğin iptali davaları, nafaka davaları, çocuğun velayeti davaları gibi davalar boşanma avukatlarının alanına girmektedir. Dayak yiyorum boşanma avukatı arıyorum diyenler için ise hızlı hareket etmeniz önerilir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Aile Mahkemelerinde boşanma davası açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma sürecinin anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına bağlı olarak boşanma davalarında süreç değişir. Bu konuda uzman avukat Gülsevin Hukuk Bürosu’dan destek alabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Niçin Önemlidir?

Öncelikle boşanma işlemleri belli prosedürleri ve usulleri olan bir işlem olduğu için bir profesyonele danışılması gereklidir. Bireylerin kendi çabalarıyla boşanma işlemlerini gerçekleştirme çabaları (benzeri dilekçe örnekleri ile sorunu halledebilme, dilekçede olmaması gereken bir bilgiyi ekleme gibi) hesaplayamayacakları hatalara yol açabilmektedir. Bunun nedeni boşanma davalarında usul kurallarının uygulanmasıdır. Sonuç olarak yaptığınız bir hata ile çok ciddi hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. İzmir boşanma avukatının niçin önemlidir sorusunun işte cevabı:

Boşanma avukatı boşanma davalarında ve aile hukuku konularında uzmanlaşmıştır.
Avukat ile boşanma işlemleri daha sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir.

Usul kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı aile hukuku davalarında küçük yanlışlıklar büyük yanlışlara yol açabilmektedir. Bu tip durumlarla karşı karşıya kalmamak için uzman bir İzmir boşanma avukatı önemlidir.

Adliyelerin yoğunluğu nedeniyle İzmir boşanma avukatı için diğer şehirlerden daha çok önem arz etmektedir. Bunun nedeni kalabalık nüfus ve adliyelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle boşanma davaları İzmir’de en az 3 ay kadar bir süre almaktadır. İyi bir İzmir boşanma avukatı ile bu süre 1 haftaya kadar düşürülebilir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Medeni Kanun’da boşanma sebepleri zina, cana kast, onur kırıcı davranış, suç işleme, terk, akıl hastalığı, şiddetli geçimsizlik olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla İzmir boşanma avukatı boşanma davaları bu sebepler çerçevesinde açılabilmektedir. Bu çerçevede açılan boşanma davası türleri 2 çeşittir; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davaları: Eşlerin boşanma konusunda fikir birliğine vardığı davalardır. Evlilik 1 yılı geçmiş ise İzmir boşanma avukatı tarafından hazırlanan bir boşanma protokolü ile boşanma hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davaları: Eşlerin boşanma konusunda fikir birliğine varamadığı davalardır. Bu tip davalarda şahitlerin dinlenilmesi gibi süreçler işin içine girdiği için anlaşmalı boşanmaya göre oldukça uzun süren davalardır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davaları içinde taraflar aile mahkemesine anlaşmalı boşanma dilekçesi ile başvuru yapmalı. Bu şekilde dava açabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Kaç Celsede Biter?

Dava sürecine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanmasının bütün hukuki süreçlerini belirleyen bir sözleşmedir. Anlaşmalı İzmir boşanma avukatı davalarında davanın süresi etkilemesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Anlaşmalı boşanma protokolü, tazminat ve nafaka, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, diğer eşin çocukla ne kadar süre vakit geçireceği gibi konuları kapsar. Boşanma avukatı öneri neticesinde Gülsevin Hukuk Bürosu Hukuk Bürosu’na yönlendirildiyseniz randevu için arayınız.

İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Ortalama Süresi Nedir?

Boşanma davalarının süresi dava türü, sebepleri, bulunduğu şehir göz önüne alındığında sürekli olarak değişmektedir. Ancak İzmir’de adliyelerdeki yoğunluk nedeniyle normalden biraz daha fazla uzun sürmektedir.

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri Nelerdir, Nasıl Yürütülür?

Anlaşmalı boşanma davaları 3-5 ay süresine çözümlenirken, çekişmeli boşanma davaları ise bazen 3 ile 5 yıl kadar çıkabilmektedir. Burada İzmir boşanma avukatının deneyimi ve uzmanlığı oldukça önemlidir. Davanın bir İzmir boşanma avukatı tarafından takibi bu süreleri oldukça kısaltacaktır. Doğru boşanma avukatı size daha kısa zamanda sonuç veren adımlar atar.

Boşanma sonrasında yaşanabilecek hukuki sorunları ortadan kaldırabilmek adına boşanma davası sürecini bir İzmir boşanma avukatı ile yürütmek oldukça önemlidir. Boşanma sürecinin basite alınması ve özensizce hazırlanan protokoller nedeniyle bireyler ciddi hukuki sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Boşanma sebeplerinin yanlış anlatılması, gerekli savunmaların özensizce hazırlanması gibi durumlar boşanma sürecini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için profesyonellerle ilişki halinde bu süreç yürütülmelidir. Özellikle çekişmeli boşanma davaları özenle hazırlık isteyen dava süreçleridir. Uzun yıllar sürebilen çekişmeli boşanma davalarında hata kaldırmaz cinstendir. Çünkü iki tarafın anlaşamıyor olması üzerinden yürüyen bir davada küçük detaylar büyük farklar yaratabilir. Ayrıca boşanmada tazminat davası hakkınız her zaman bulunur.

En Etkili Boşanma Sebebi Hangisidir?

Anlaşmalı boşanma süreçlerinde iki tarafın karşılıklı anlaşması üzerine kurulu olduğundan dolayı dava süreçlerinde çok büyük sorunlarla karşılaşılmaz. Ancak çekişmeli boşanma davalarında özellikle en etkili boşanma sebebi olarak şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin sarsılması olarak İzmir boşanma avukatı tarafından gösterilir. Bunun nedeni zina, cana kast, onur kırıcı davranış, suç işleme, terk ve akıl hastalığı gibi boşanma sebepleri ispata dayalı olmasıdır.

Boşanma avukatları, terk nedeniyle boşanma davası, şiddetli geçimsizlik nedeninin ispatı kolay olduğundan dolayı tercih etmektedir. Bu nedenle Türkiye’de genellikle şiddetli geçimsizlik boşanmanın en öneli nedenlerinden biri sayılmaktadır.

Aile hukuku tecrübesine sahip olmakla birlikte İzmir boşanma avukatı başta olmak üzere büyükşehirlerde çok daha gerekli olabilmektedir. Gerek adliye işlemlerinin çok uzun süreler alması gerekse işlemlerin çok daha profesyonel yapılabilmesi için İzmir boşanma avukatında aranması gerekli birçok yön bulunmaktadır.

Özellikle internet üzerinden sağlanan çeşitli dilekçe veya protokol örnekleri üzerinden işlemlerin yapılmasından dolayı maddi-manevi kayıpların yaşanması muhtemeldir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer, Tek Celsede Boşanmak Mümkün Mü?

Anlaşmalı boşanma davası 1 hafta ile 1 ay kadar sürebilir. Süreç mahkeme yoğunluğuna da bağlı olarak değişir. Tek celsede boşanma olması mümkündür.

Boşanma Avukatları Tarafından Verilen Hizmetler

Çeşitli anlaşmalı boşanma davaları

Çekişmeli boşanma davaları

Evlilik İptal İşlemleri

Mal rejimi

Boşanma sonrası nafaka davaları

Velayet davası ve velayet hak değişim işlemleri

İddet süresinin belirlenmesi ve iddetin kaldırılması

Yukarıda belirtilen konularda uzmanlığı bulunan İzmir boşanma avukatı çok daha yüksek kazanma oranına sahip olurken usul kuraları gereğince de yapılması gerekli çeşitli durumlar bulunmaktadır.

Boşanma Avukat Kazanımları

Her geçen gün sayısı artan boşanma davalarının çeşitli sebeplerden dolayı farklı şekillerde sonuçlandığı görülebilmektedir. Evliliğin en az bir yıl sürmesi durumunda İzmir boşanma avukatı aracılığıyla anlaşmalı boşanma ihtimali bulunmaktadır. Bununla birlikte kişilerin önceden anlaşabilmesi içinde aracı olarak İzmir boşanma avukatı bulunmaktadır. Aksi durumda İzmir boşanma avukatı gibi büyük şehirlerde yer alan yoğunluk sebebiyle davalar 5 aydan fazla sürebilirken işlemlerde fazlalaşmaktadır.

Boşanma Kadın Hakları

Boşanan kadının tebdir nafakası, çocuk için tedbir nafakası, iştirak nafakası, çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı olmak üzere belirli hakları var. Bu hakların korunması adına uzman Avukat Gülsevin Hukuk Bürosu hukuk bürosuna başvurarak destek alabilir, dava açma hakkında görüşme sağlayabilirsiniz.

Boşanma Davası Açmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Boşanma davası açmak isteyenler uzman avukatla görüşme sağlamalıdır. Davanın çok daha kısa sürede açılması için öncelikli olarak anlaşmalı olunması gerekli olurken aynı zamanda tam olarak davaya hazır olunması da önem taşımaktadır. Boşanma avukatı İzmir ve Manisa illerinde yaşayanlar için çok daha avantajlı konumda yer alan ofisi ile hukuk bürosu size yardımcı olacaktır.

Boşanma Çeşitleri ve Boşanma İşlemleri Nelerdir Nasıl Yürütülür?

Anlaşmalı boşanma davaları çok daha kolay olmakla birlikte aynı zamanda gerek maliyet gerekse zaman açısından da pratik kazandırmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları ise en az 6 aylık bir süreyi kapsamakla birlikte dava tarihinin çok ileriye atılması durumunda bir yılı aşması da söz konusudur. Ayrıca temyize taşınması ve Yargıtay kararı ile birlikte 2 ile 5 yıl arasında sürebilmesi muhtemeldir. Bununla birlikte boşanma davalarında tüm süreçler avukatlar tarafından yönlendirilirken uzman İzmir boşanma avukatı tercihleri de sürenin kısalmasını sağlayabilmektedir. Ayrıca tarafların ortak noktada bulunmasıyla anlaşmalı boşanma davası da gerçekleştirilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hakkında Bilgiler, Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Tüm hukuki sonuçlarla birlikte iki tarafında hak ve borçlarının düzenlendiği bir protokol oluşturulmaktadır. Mutlaka İzmir boşanma avukatı veya diğer şehirlerde olsun fark etmeyecek şekilde protokolün hazırlanması gerekli olurken tazminat talepleri, nafaka talepleri, müşterek çocuğun kimle yaşayacağı, diğer tarafın ne sıklıkla çocukla görüşebileceği gibi tüm hususlar belirtilmektedir.

Boşanma Davasında Alınabilecek Tedbirler Nelerdir?

Mal varlığı, konut hakkı, nafakaya ilişkin tedbirler, velayete ilişkin tedbirler boşanma davasında alınabilecek tedbirler arasında yer alır. Davaya ilişkin tedbirlerin alınması son derece önemlidir.

Boşanma Süreci

Medeni Kanun hükümlerine riayet edilmek kaydıyla özel olarak belirtilen çocuğum eğitim masrafları ya da eşin boşanma sonrası taşıyacağı soyad gibi durumlarda İzmir boşanma avukatı tarafından özel hükümlerle eklenebilmektedir.

Böylelikle çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde boşanma süreci geçilirken iki tarafın zarar görmesi de engellenmektedir. Alanında uzman İzmir boşanma avukatı tarafından yerine getirilen profesyonel işlemler neticesinde yoğun dava süreçlerinin yaşanması engellenebilirken aynı zamanda işlemlerin hatasız olarak devam ettirilmesi de sağlanmaktadır. Toplumun temeli olan aile yapısının her zaman için korunması ve sağlıklı ilerlemesi de anlaşmalı koşulların sağlanmasıyla mümkün olabilmektedir. Boşanma avukatı ve davaları, sizi, ailenizi ve şanınızı korumakla yükümlüdür.

Boşanma Davası Hangi Durumlarda Reddedilir, Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır süreç nasıl işler; gereken tüm evraklar toplandıktan sonra dava süreci başlar, sizin orada bulunmanıza gerek yoktur İzmir boşanma avukatı yer alacaktır; ancak yer almanız daha iyi olacaktır. Çünkü hakimin davayı reddetme ihtimali vardır. Kanunlara göre kusurlu olan taraf boşanma davasını açamaz. Bu nedenle kusurlu tarafın tespiti için öncelikle tanıkların dinlenilmesi ve gereken belgelerin, kanıtların toplanılması için İzmir boşanma avukatı işleri yürütür. Eğer hakim davayı açanın kusurlu olduğuna kanaat getirirse o zaman dava reddedilebilir.

İddet Süresi Nedir?

Türk Medeni Kanuna göre boşanan kişinin tekrar evlenebilmesi için geçmesi gereken süreyi ifade eder.

İddet Süresi Hangi Koşullarda Sona Ermektedir?

Boşanan kadın medeni kanuna göre 300 gün içerisinde doğum yaparsa iddet süresi sona ermiş kabul edilir.

İddet Süresinin Amacı Nedir?

İddet, bekleme süresi anlamına geliyor. Bu sürenin belirlenmesinin temel sebebi kadının hamile olma ihtimaline karşı doğacak olan çocuğunun, çocuğun haklarının korunmasıdır.

İddet Süresi Nasıl Kaldırılır?

İddet süresi boşanma kararı olduktan sonra 300 gün geçmesi durumunda sona eriyor. Süreyi beklemek istemeyenler iddet süresinin kaldırılması adına dava açma hakkına sahip.

İddet Süresinin Kaldırılması İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Doktor raporu, boşanma dava dosyası, dava dilekçesi iddet süresinin kaldırılması için gerekli olan evraklar arasında yer alıyor. Dava kısa sürede sonuç versin istiyorsanız avukatımızla görüşme sağlamanız oldukça önemlidir.

Boşanma Şartları Nelerdir?

Özel boşanma davaları yani akıl hastalığı nedeniyle açılmış davalar ve benzeri durumlarda sağlık raporu gerektiği için bu belgelerin temin edilmemesi nedeniyle de dava reddedilebilir ve İzmir boşanma avukatı evrakları temin etmeniz için sürenizi bir sonraki duruşma tarihine göre söyler. Örneğin akıl hastalığı nedeniyle açılmış olan davada sağlık raporu çıkmazsa dava düşecektir. Ancak İzmir boşanma avukatı başka bir dava açacaktır.

Onur kırıcı davranışlar nedeniyle açılmış boşanma davalarında da bu davranışlar tespit edilmez ve şahit bulunmazsa dava reddedilir. Öncelikle eşin evi terk etmesi durumunda açılan davalarda, evi terk eden eşe bir ihtarname gönderilir. Eğer eş eve geri dönerse dava düşer ve hakim çiftin boşanma davasını reddedebilir. İzmir boşanma avukatı dava sürecinde neler yapmanız ve nasıl davranmanız gerektiğini söyleyecektir. Aksini yapmamalısınız. Ancak İzmir boşanma avukatı söylediklerine uymazsanız tüm bu red durumlarından sonra aradan üç yıl geçmişse ve taraflar hala evlilik birliğini sürdüremiyorsa o zaman tekrar dava açarak eylemli boşanma davası sayesinde boşanabilir. Çünkü fiilen bitmiş bir evliliği sürdürmek manasız olduğundan 3 yılın sonunda hala evlilik birliği sağlanamıyorsa hakim İzmir boşanma avukatı tarafından açılan bu davayı kabul edecek ve boşamayı gerçekleştirecektir. 3 yıl sonra açılan bu davayı isteyen taraf açabilir ve davacının hangi taraf olduğunun bir önemi bulunmaz.

İzmir boşanma avukatı, kendiniz için ideal bir avukat tel no su isterseniz Gülsevin Hukuk Ofisi ile iletişime geçiniz.

Velayet Davası Avukatı

İzmir’de hizmet vermekte olan uzman avukat Gülsevin Hukuk Bürosu ile görüşme sağlayarak velayet davası hakkında bilgi sahibi olabilir ve velayet davası konusunda hizmet alabilirsiniz.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya Verilir?

Annenin akıl hastası olması, idrak gücüne sahip olmaması durumunda çocuğun menfaatinin korunması gereğince çocuk velayeti babaya verilir.

Velayet Değiştirilmesi Davası

Velayet hakkı, anne ve babanın boşanması halinde hakim kararınca belirleniyor. Velayetin değiştirilmesi davası adına uzman avukat Gülsevin Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Nasıl Olur?

Açılan boşanma davasında yargılama işlemi görülür. Yargılama sonucunda ise tarafların ileri sürdükleri deliller mahkemece değerlendirilir. Ardından hakimin boşanma hükmü vermesi, verilen hükmün kesinleşmesi ile boşanma gerçekleşir.

Boşanma Davası Avukatı Ücreti

Boşanma davasında avukat ücretleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız Avukat Gülsevin Hukuk Bürosu hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma protokolü, boşanma dilekçesi, eğer çocuk var ise onların kimlik belgeleri, mahkemeye sunulacak olan deliller, var ise darp raporları, anlaşmalı boşanma davasına ait giderlerin ödenmesine ait belgeler, çocuklar var ise onların vekaletnamesi gerekli evraklar arasında yer alıyor.

Anlaşmalı Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı boşanma için gerekli olan belgeleri hazırlayarak aile mahkemesine başvurmanız gerekiyor.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açacağım, Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım?

Anlaşmalı boşanma davası için anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalı. Bu süreçte her iki tarafında maddi-manevi kayıp yaşamaması adına boşanma avukatına başvurmanız son derece önemli.

Boşanma Davası Açma Ücreti 2022

Dava ücretleri hakkında avukatla görüşme sağlamalısınız. Ücretler dava tipine ve seyrine göre değişiklik göstermektedir.

Boşanmada Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Boşanmada maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahipsiniz. Manevi tazminat maddi tazminat durumundan farklı olarak tek seferde toplu ödeniyor. İrat şeklinde ödenemez. Tazminat talep etme, dava açma gibi durumlar hususunda Gülsevin hukuk bürosundan destek alabilirsiniz.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Maddi Tazminat; Maddi tazminat alınabilmesi için evlilik birliği mahkeme kararı ile sonlandırılmış olmalı. Ayrıca tazminat davası için dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Kendisinden tazminat istenilen kişi boşanmaya sebep olan olaylarda kanuna göre kusurlu sayılıyor olmalı. Tazminat miktarı ise tarafın ödeme gücüne uygun olmalı.

Manevi Tazminat; Kişi haklarının zarara uğraması, bireye karşı tarafın psikolojik çöküntü

yaşatması gibi durumlarda manevi tazminat davası açılır. Dava açılan taraf kusurlu olmalı. Kişilik haklarına verilen zarar ile boşanma durumu arasında uygun illiyet bağı olmalıdır.

Boşanmada Tazminat Miktar Nasıl Belirlenir?

Tazminat miktarı, dava açılan kişinin ödeme gücüde dikkate alınarak belirleniyor. Ancak manevi tazminat davasında bu durum gözetilmez.

Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir?

Boşanma davasının iptali, feragat yolu ile mümkün. Tek taraflı olarak da davayı iptal etme, geri çekme için karşı dava açma hakkınız var. Feragat yazılı olarak sunulur. Talep işlemleri için dava açılan mahkemeye gidilmelidir.

Velayet Davası

Boşanma davalarında taraflar arasında genellikle en çok sorunun yaşandığı konu çocukların velayeti konusudur. Taraflar, boşanma davası ile ilgili ortak çocukların velayetini bir koz olarak kullanmakta ve bu nedenle anlaşma sağlanamamaktadır. İzmir boşanma avukatı pratik ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimseyerek bu denli hassas bir konuda hem çocukların hem de tarafların psikolojik olarak daha fazla yıpranmasını önlemek için öncelikle tarafların velayet konusunda anlaşmaları hususunda onlara yardımcı olur. Anlaşma sağlanamadığında ise İzmir boşanma avukatı müvekkilin talebi doğrultusunda, velayetin müvekkile verilmesi ya da eğer müvekkil velayetin kendisinde olmasını istemiyorsa da çocuklarla görüşme gün ve saatlerinin düzenlenmesi ve mahkeme tarafından kabul edilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapar. İzmir boşanma avukatı velayet konusunda mahkeme tarafından lehe karar alınabilmesi için velayeti istenen çocuğun/çocukların mahkemede dinlenmesi için talepte bulunur. Eğer velayet konusu çocuk bakıma muhtaçsa izmir avukat izmir boşanma avukatı bu konuyla ilgili müvekkiliyle görüşme sağlayarak, mahkemeye bununla ilgili gerekli beyanlarda bulunur.

Boşanma Avukatı ile İddet Süresinin Kaldırılması Davası

Boşanma avukatı yardımıyla iddet süresinin kaldırılması davası açılabilir. İddet süresinin bir diğer adı “Kadın için Bekleme Süresi”dir. Bu düzenleme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde yer almaktadır. Madde metnine göre evlilik sona erdikten sonra kadın üçyüz gün geçmeden yeniden evlenemez. Evlilik sona erdikten sonra doğum gerçekleşirse bekleme süresi yani iddet süresi sona erecektir.

Boşanma avukatı ile açılabilecek bekleme süresinin kaldırılması davasında kanunda bahsedilen “evliliğin sona ermesi” koşulu boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacaktır. Boşanma davası kesinleşmeden 300 günlük bekleme süresi işlemeye başlamayacaktır. İddet süresi genellikle 10 ay bekleme süresi olarak da bilinmektedir.

Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Yeniden Boşanma Davası Açılabilir mi?

Taraflardan birisinin boşanma avukatı ile açtığı boşanma davası reddedilirse ve de 3 yıl içinde evlilik birliği yeniden kurulamamışsa bu durumda yeniden dava açılabilir ve kısa süre içerisinde hakim boşanma kararı vermektedir.

Ayrıca hakim evliliğin kurtulabileceği kanaatine ulaşmışsa bu durumda ayrılık kararı da verilebilmektedir.

Son olarak boşanma avukatı arıyorum demeden önce boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davasının maliyetlerini incelersek; boşanma avukatlık ücretinin maliyetinin boşanma davası harcına göre daha fazla olduğunu görmekteyiz.

Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım?

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında uzman boşanma avukatına başvurulması dava seyrinde etkilidir. İzmir boşanma avukatı, kendiniz için ideal bir avukat için Gülsevin Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz.