İCRA AVUKATI

izmir şirket avukatı – izmir ticaret avukatı

izmir icra avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi icra avukatı, veya izmir uzman icra avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için icra hukuku iyi bilinmelidir. İcra hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu izmir avukat ofisi ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senetlerine özgü icra takibi, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi ve kiralara ilişkin icra takibi gibi çeşitli alanlarda icra takiplerini izmir avukat ofisi icra avukatı olarak yürütmektedir. İcra hukuku çerçevesinde yürütülen icra takipleri, titizlikle dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun şekilde izmir avukat ofisi icra avukatı tarafından yürütülmektedir. İcra takibi uzun bir yoldur, icra hukuku icra takibi takip açılışı ile başlar satış ve paraların paylaştırılması ile sona ermektedir, izmir avukat ofisi icra avukatı icra takibinin her aşamasında müvekkilini temsil etmektedir, icra hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. İzmir avukat ofisi icra avukatı icra hukuku kapsamında yapılacak takiplerde ve açılacak davalar ile müvekkili hakkında açılmış icra takibi ve davalarda icra hukuku kurallarınca müvekkilini en iyi şekilde temsil edecektir. İcra takibinin her aşamasının büyük bir dikkatle üzerinde durulması gerekmektedir. Devam eden icra takipleri borçlunun veya alacaklının icra hukuku hamleleri ile davaya dönüşebilmektedir bu yüzden izmir avukat ofisi icra avukatı, alacaklı olan müvekkili ile borçlu arasında sulh yolu ile çözüm yolunu denemektedir. Eğer sulh yolu ile bir sonuç elde edilemezse izmir avukat ofisi icra avukatı alacaklı müvekkili için icra takibi başlatır. Başlatılmış olan icra takibinin tüm aşamaları izmir avukat ofisi icra avukatı tarafından dikkat ve özenle yönetilir. Özellikle icra takibi haciz aşamasında büyük bir titizlik gerektirir. Buna göre izmir avukat icra avukatı titizlik ve müvekkil menfaatini gözeterek haciz aşamasında faaliyet gösterir, izmir avukat icra avukatı bu aşamaların tamamında alacaklı olan müvekkilinin alacağını tahsil etmeye çalışır. izmir avukat icra avukatı borçlu olan kişilerin vekilliğini de yapabilmektedir. Bu halde borçlu kişi icra dairesinden kendisine yollanmış olan tebligatla beraber hiç zaman kaybetmeden izmir avukat icra avukatı ile görüşmelidir. Çünkü tebligatın ardından borçluya itiraz edebilmesi için 5 günlük ve 7 günlük süreler tanınmıştır eğer borçlu kişi tebligatın kendisine ulaşmasının ardından derhal izmir icra avukatı ile görüşme sağlamazsa hak kaybına uğraması söz konusu olabilmektedir. Borçluya gelen tebligatın ardından izmir avukat icra avukatı derhal gerekli işlemlere başlar. Bu işlemlerin ilki itirazdır. İtirazın ardından alacaklı olduğunu iddia edenler borçluya karşı dava açabilmektedir, izmir avukat icra avukatı borçlu müvekkilini bu davalarda savunur ve müvekkilinin hakkını korur. Ancak izmir avukat icra avukatı yapacağı itirazı ve savunacağı vakaları müvekkilinden alacağı sağlıklı bilgiler ve kendi araştırmaları sonucunda yapar. Eğer izmir icra avukatı müvekkilinden sağlıklı tam ve doğru bilgileri öğrenemezse, yapacağı itiraz ve dava sırasında savunduğu vakalar da sorun yaşayabilir. Bu noktada müvekkil izmir avukat icra avukatına muhakkak doğru bilgileri tam ve eksiksiz olarak bildirmelidir. Yapılan icra takibi haksız icra takibi ise şartları oluştuğu takdirde izmir avukat icra avukatı alacaklı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabilmektedir. Ayrıca yine izmir avukat icra avukatı müvekkilinin haksız icra takibi sonucunda uğramış olduğu zararlara istinaden alacaklı iddiasında olan kişiler aleyhinde maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası açabilir.

haksız icra takibi

Haksız icra takibi, icra hukuku çerçevesinde alacaklı olduğunu iddia eden kişinin borçlu olduğunu iddia ettiği kişiye geçerli bir sebebi olmadan haksız şekilde yapmış olduğu icra takibidir, izmir avukat icra avukatı borçlu müvekkilinin zararını hukuken karşılayabilmek için icra hukuku ve borçlar hukuku çerçevesinde maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası açabilmektedir, izmir avukat icra avukatı açacağı maddi ve manevi tazminat davalarında büyük bir titizlik gösterir ve müvekkilinin hakkını en hızlı şekilde korur. Eğer yapılan haksız icra takibi sahte bir belgeye dayanıyorsa en iyi yollardan birisi izmir avukat icra avukatı tarafından yapılan savcılık suç duyurusudur çünkü izmir avukat icra avukatı ile yapılan suç duyurusu sayesinde hem haksız icra takibi ihtiyaten durdurulabilmektedir hem de haksız icra takibi yapan kişiler bu sayede hapis cezası alabilmektedir. Hem tazminat davasını hem de ceza davasını yürüten izmir avukat icra avukatı, ceza hukuku borçlar hukuku icra hukuku gibi hukuk dallarında uzman avukat olması gerekmektedir.