MİRAS AVUKATI

izmir şirket avukatı – izmir ticaret avukatı

İzmir miras avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi miras avukatı, veya izmir uzman miras avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için miras hukuku iyi bilinmelidir. Miras hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu miras hukuku alanında çeşitli miras davaları yürütmektedir. Miras hukuku içerisinde birçok miras davası çeşidini barındırmaktadır, izmir avukat miras avukatı başlıca şu davalara bakmaktadır; ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şüyu davası), muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, tenkis davası, tapu iptali davası, miras muvazaası davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, vasiyetin iptali davası, reddi miras davası vb. davalar. Bunlara ek olarak miras hukuku alanında izmir avukat miras avukatı çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Buna göre izmir miras avukatı miras taksimi, vasiyetname düzenlemesi, miras sözleşmesi, mirastan feragat gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Miras hukuku alanındaki bu davalar, sözleşmeler, iş ve işlemler hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; ortaklığın giderilmesi davasından başlayabiliriz. Bu davalarda izmir avukat miras avukatı müvekkiline miras olarak kalmış olan arsa, tarla gibi taşınmazların aynen taksim edilmesi veya satılıp paralarının mirasçılara miras payları oranında paylaştırılması için Sulh Hukuk Mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası açar. Bu davalar uzman miras avukatı tarafından yürütülmesi gereken davalardır. Miras hukuku alanındaki ortaklığın giderilmesi davasından bazı zorluklar ve incelikler bulunmaktadır, izmir miras avukatı bunları bilir ve buna göre hareket ederek müvekkilini en kısa zamanda en az masrafla sonuca ulaştırır. Ortaklığın giderilmesi davası devam ederken bazı durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olarak muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açmak gerekebilmektedir. Bu davada izmir avukat miras avukatı arsa, tarla gibi taşınmaz üzerindeki zeytin ağaçları, ev, ahır vb. muhdesatların müvekkiline ait olduğunu ispat eder. Bu iddialar ortaklığın giderilmesi davasında ileri sürülemez. Miras hukuku alanında bu iddialar muhdesatın aidiyetinin tespiti davasında ileri sürülebilir, izmir avukat miras avukatı bu davayı açtığı zaman ortaklığın giderilmesi davası bekler yani Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından muhdesatın aidiyetinin tespiti davası bekletici mesele yapılır ve kesinleşene kadar ortaklığın giderilmesi davası bekler. Miras hukuku alanında tenkis davası izmir avukat miras avukatı tarafından saklı paylı mirasçının saklı payının ihlal edildiğinin tespiti halinde açılan bir dava türüdür. Vefat eden murisler ölmeden önce bazı ölüme bağlı tasarruflarla mirasını paylaştırabilir, başkalarına bağışlayabilir. Ancak saklı paya sahip olan mirasçıların saklı paylarını ihlal etmemesi gerekir. Eğer saklı paylı mirasçıların saklı payını ihlal ederse izmir avukat miras avukatı müvekkilinin saklı payını almak için tenkis davası açar. Ancak unutulmamalıdır ki tenkis davası yalnızca davayı açanlar için etki gösterir. Yani miras hukuku alanındaki tenkis davasını saklı payı ihlal edilen her mirasçı açmalıdır ki hak kaybına uğramasınlar. Bunlara ek olarak Gülsevin Hukuk Bürosu miras hukuku alanında danışmanlık hizmeti de vermektedir. Vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi hazırlanması gibi konularda izmir avukat miras avukatı danışmanlık hizmeti vererek sözleşmeler hazırlamaktadır. Yine danışmanlık hizmeti olarak miras kalan taşınır ve taşınmaz malların yerlerinin tespiti ve değerleri konusunda da izmir avukat miras avukatı danışmanlık hizmeti vermektedir.