h İdare-İDARE HUKUKU| İzmir Avukat | Manisa Avukat | İzmir Boşanma Avukat | Gülsevin Hukuk ve Danışmanlık


İDARE HUKUKU

izmir şirket avukatı – izmir ticaret avukatı

izmir idare hukuku avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi idare hukuku avukatı, veya izmir uzman idare hukuku avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için idare hukuku iyi bilinmelidir. İcra hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu idare hukuku alanında da faaliyet göstermektedir ve çok çeşitli idare hukuku davalarını dikkat ve özenle yürütmektedir. Bu davaların başlıcaları idari işlemin iptali davası, tam yargı davası, memur atamaları ile ilgili işlemin iptali davaları vb. davalardır. Ayrıca izmir avukat idare hukuku avukatı memurların, hekimlerin vb. meslek gruplarındaki kişilerin mesleki disiplin soruşturmalarında da kendilerini savunarak faaliyet göstermektedir. Bu davaların, iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için müvekkillerin zaman kaybetmeden izmir avukat idare hukuku avukatına danışmaları gerekmektedir. Çünkü idare hukuku alanında birçok dava hak düşürücü süreye tâbidir. Eğer bu süreler kaçırılırsa hak kaybına uğranılması kaçınılmazdır. O yüzden bu gibi durumlarda zaman kaybetmeden izmir avukat ile görüşme sağlamak yerinde olacaktır.