İŞ AVUKATI

izmir şirket avukatı – izmir ticaret avukatı

izmir iş avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi iş avukatı, veya izmir uzman iş avukatı, hatta izmir en iyi iş kazası avukatı da dahil olmak üzere bir çok soru akla gelmektedir. Hem bu sorulara cevap bulmak hem de iş hukuku hakkındaki bilgiler bu başlıktadır.

Gülsevin Hukuk Bürosu birçok izmir avukat izmir iş avukatı olarak birçok iş davası yürütmektedir. İş davası iş hukuku kapsamında çok çeşitli olmakla beraber en temel olanları, işçi alacağı, hizmet tespiti davası, ücret tespiti davası, iş kazası davası ve işe iade davası olan davalardır. Buna göre izmir avukat ofisi izmir iş avukatı bu davaları başından sonuna kadar büyük bir titizlikle dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun olarak yürütmektedir. İş hukuku işçi alacağı davalarında en çok talep edilen tazminat türleri kıdem tazminatı ve ihbar tazminatıdır. İşçi izmir avukat iş avukatı sayesinde eksik kalan ücretlerini alabildiği gibi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı da alabilmektedir. Muhakkak ki tüm bunların iş kanunu çerçevesinde şartları vardır. Bu şartların sağlanması ve hak edilen ücret ve tazminatların alınabilmesi için uzman iş avukatı ile çalışmak doğru olacaktır. Hizmet tespiti davası işçinin sosyal sigorta durumunu ilgilendiren bir dava çeşididir. Burada izmir avukat iş avukatı işçinin sosyal sigorta hakkını almasını sağlamaktadır. Hizmet tespiti davası kazanıldığı zaman davacı işverenlere büyük para cezaları kesilmekle beraber işçilerin sosyal sigorta kayıtları da davayı kazandığı şekliyle düzeltilmektedir. Bu davanın açılma sebeplerine örnek verecek olursak, işveren işçinin sigortasını gün olarak eksik göstermiş olabilir, bazen de hiç göstermemiş olabilir. Hizmet tespiti davalarında izmir avukat iş avukatı işçinin sosyal sigortasının düzeltilebilmesi için iddiaları ispatlamak için çalışmalarını yapar. Bu davalarda iş hukuku kurallarınca yazılı belgelere başvurulabileceği gibi tanıklarla da ispat mümkündür. Ücret tespiti davası ise işçinin gerçekte almış olduğu ücret ile işveren tarafından yatırılmış olan işçinin sosyal sigorta primlerinin uyuşmaması durumunda izmir avukat iş avukatı tarafından açılır. Bu davada işçi primlerinin eksik yatırıldığını iddia eder. Davanın işçi lehine sonuçlanması durumunda ise iş hukuku çerçevesinde işverene büyük para cezaları çıkmakla beraber işçinin sigorta primleri de davada kazandığı şekliyle düzeltilir. Ücret tespiti davası ispat açısından önem arz eden bir davadır. Ücret tespiti davası iddiaları eğer yazılı belge ile ispat zorunluluğunun üzerinde kalıyorsa izmir avukat iş avukatı yazılı delil bulmak için çaba gösterecektir. Çünkü ücret tespiti davası her ne kadar re’sen araştırma ilkesine tâbi olsa da Yargıtay kararlarına göre yazılı delil sınırını geçen iddiaları ispat etmek için yazılı belge bulunması gerekmektedir. Bu noktada uzman iş avukatı yazılı belgeyi geniş yorumlamalıdır ve ona göre titizlikle hareket etmelidir. Ücret tespiti davası yazılı belge zorunluluğu sınırını geçiyorsa, yalnızca tanıklarla ispat yeterli olmayacaktır. Bu halde izmir avukat iş avukatı davadaki iddiaları ispat edebilmek için yazılı belgeleri bulacaktır. İş kazası davası iş hukuku kurallarınca içerisinde tazminat barındıran bir davadır. Bu davalarda izmir iş avukatı işçinin alabileceği tazminatı hesaplarken, işçide meydana gelen zararı doğru tespit etmelidir. İşçinin sağlık raporlarını alan ve bilirkişiye inceleten uzman iş avukatı en doğru hesaplamayı yapar. İşe iade davası izmir avukat iş avukatı tarafından yürütülmesi gereken diğer bir iş hukuku davasıdır. Haksız yere işten çıkartılmış olan işçi, işe iade edilmek istediği takdirde izmir avukat iş avukatı tarafından işverene karşı işe iade davası açılır./p>