Array ( [lang] => tr )Hizmetlerimiz

BOŞANMA AVUKATI

BOŞANMA AVUKATI

İZMİR BOŞANMA AVUKATI

İzmir boşanma avukatı, izmir en iyi avukat, izmir en iyi boşanma avukatı, izmir boşanma avukatı tavsiye, izmir uzman boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Boşanma Avukatı Kavramı Nedir?

Tüm toplumlarda ilk insandan bugüne kadar geçen zaman içinde aile kavramı ile birlikte kullanım bulan kavramlardan birisidir boşanma kavramı. Boşanma kadın ve erkeğin birlikte isteyerek ve ortak karar alarak başlattıkları birlikteliklerini; her iki tarafın ya da sadece tek tarafın isteği ile sonlandırma girişimi ve çabasıdır. Boşanma davası olmadan boşanma avukatı da olamaz.

Boşanma avukatı, aile hukuku konusunda uzmanlaşmış, boşanmak isteyen çiftlerin hukuki süreçlerini takip ederek, evliliğin yasal olarak sona ermesini sağlayan avukatlara halk arasında verilen isimdir. Her ne kadar Türkiye mevzuatında boşanma avukatı adı altında ayrı bir mesleki uzmanlık alanı mevcut olmasa da halk arasında sıklıkla kullanıldığından, anlaşılmayı kolaylaştırmak adına biz de bu kavramı kullanmaya devam edeceğiz.

Boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına ve türev davalara bakan avukattır. Boşanma avukatı olabilmek için hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış olmak öncelikli kriterdir. İzmir boşanma avukatı olmak için Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bulunan İstanbul Barosu’na kayıtlı olunması ve fiili olarak avukatlık yapılması gerekir. Tüm bu kriterler sağlandıktan sonra boşanma avukatı olmak isteyen bir avukat fiilen bu görevi ifa edebilir.

En iyi boşanma avukatı hukuk alanında sıkça kullanılan terimlerdendir. İşinde uzman bir boşanma avukatı, boşanma süreçlerini titizlikle takip eder ve müvekkillerini dava akışı konusunda bilgilendirir. İlk etapta boşanma davası açılıp açılamayacağını netleştirebilmek için aşağıdaki sebeplerin durumuna bakar.

Avukat arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bu yüzden en iyi boşanma avukatı söylemi de eksik kalmaktadır.

Boşanma davaları velayet, nafaka, tazminat gibi birçok konuyu barındırmış olduğundan tüm konulara hakim olmak, Yargıtay içtihatlarını bilmek çok önemlidir. Boşanma konusunda tecrübe etmiş, kendisini bu alanda geliştirmiş ve çalışmalarını yoğunlukla bu tür davalarda gerçekleştiren uzman boşanma avukatı aracılığıyla davalarınız yürütülmelidir.

İzmir boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, nafaka davası, velayet davası, velayetin değiştirilmesi davası gibi aile hukukunu ilgilendiren konularda donanımlı olan avukattır. Gülsevin Hukuk Bürosu izmir avukat ofisi anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, velayet davası ve aile hukukunu ilgilendiren birçok konuda müvekkillerinin haklarını alabilmeleri için titiz ve özenli bir çalışma yapar. İzmir boşanma avukatı, müvekkillerinin hak kaybına uğramamaları, boşanma davası, velayet davası, mal paylaşımı gibi davalarda hızlı sonuç alınabilmesi için elinden gelenin en iyisini yaparak, müvekkilleri aracılığıyla boşanma davası ile ilgili gerekli bilgi, belge, delillere ulaşır ve çalışmalarına başlar.

Boşanma eylem olarak bir birlikteliğin sonlandırılması sürecidir. Birliktelik süresince var olan kazanımların ayrılması işlemi bu kavramın içindedir. Mal ayrılığı, nafaka, velayet isimleri herkes tarafından bilinmektedir. Bu yapısı nedeni ile boşanma; gerçekleşmesi beklenen bir somut isteği de beraberinde taşır. Biz buna kısaca “beklenti” genel adlandırması ile ifade edeceğiz. Beklenti kelimesi bünyesinde “belirsizlik” kavramını da barındırır. Bu belirsizlik belirli koşulların yerine getirilmesi ile ortadan kaldırılabilir Beklentiler değişim gösterebilir ve değişebilir. Boşanma avukatı boşanma davalarında tüm süreçleri boşanmanın gerçekleşmesi üzerine ya da boşanma sonucunda mağduriyetlerin önüne geçmek amacı ile müvekkillerinin beklentileri üzerine planlar.

Boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi durumun şartlarına göre çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Boşanma davasının açılabilmesi için kanunda boşanma sebepleri arasında sayılan hallerden birisinin varlığı gereklidir ve şarttır.

Aile Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı olarak da bilinen ve bu konuda uzmanlaşan; velayet, nafaka, tazminat konularında tecrübe sahibi olan avukattır. Diğer bir anlamda da bir ailenin tüm hukuki işlemlerini yürüten vekil anlamına gelir.

Boşanma Avukatı ile Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma avukatı İzmir’de bulunan ve boşanmaya karar veren eşlerin davalarını yaşadıkları bölgeye göre İzmir Adliyesi’nde veya Karşıyaka Adliyesi’nde açabilir.

Boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi durumun şartlarına göre çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Boşanma davasının açılabilmesi için kanunda boşanma sebepleri arasında sayılan hallerden birisinin varlığı gereklidir ve şarttır.

Eşler boşanmanın mali sonuçları ve varsa müşterek çocuklarının durumu hakkında anlaşmaya varabiliyorlarsa boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılması daha pratik ve hızlı sonuç sağlayacaktır. Bu durumda genel boşanma sebeplerinden olan; “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” var sayılır ve eşlerin tek celsede boşanması gerçekleşebilir.

İzmir’de yaşıyorsanız İzmir boşanma avukatı yardımı ile anlaşmalı boşanma davası açabilmek için öncelikle anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünün avukat tarafından hazırlanmasında büyük fayda vardır.

Boşanma avukatı yardımı ile açabileceğiniz diğer dava ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde sayılan özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri ile açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türüdür. Ancak eşlerin tüm hususlarda anlaşmış olmaları anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için yeterli değildir. anlaşmalı boşanma için kanunun öngördüğü bazı şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlardan en önemli olanı, evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması şartıdır.

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için, izmir boşanma avukatı anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunar. Bu aşamadan sonra hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve anlaşmalı boşanma nın malî sonuçları (nafaka, mal paylaşımı, tazminat) ile çocukların velayeti hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Taraflar ister izmir avukat ile temsil ediliyor olsun ister kendileri anlaşmalı boşanma davasını yürütüyor olsunlar, her iki durumda da hakimin tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirebilmesi için her iki tarafın da boşanma davasına katılmaları gerekmektedir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. İşte bu noktada izmir avukat - izmir en iyi boşanma avukatını seçmiş olmak oldukça önemlidir. İzmir en iyi boşanma avukatı tarafından anlaşmalı boşanma protokolünün müvekkilinin beyanlarına uygun, hakime velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konuların özenli ve net olarak izah edildiği, hakimin kabul edeceği şekilde hazırlanması gerekmektedir. İzmir en iyi boşanma avukatı seçiminin önemli olmasının bir diğer nedeni ise, uygulamada sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı boşanma davasının uzaması durumudur. İşini iyi bilen ve anlaşmalı boşanma protokolünü özenle hazırlayan İzmir boşanma avukatı ile hukuki yola çıkıldığında böyle uzamalarla karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür. İzmir boşanma avukatının çalışmaları sonucu, anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanabilecektir.

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma tarafların boşanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konulardan en az biri üzerinde anlaşamamaları sebebiyle açılan boşanma davası türüdür.

Çekişmeli boşanma davası, zina (aldatma), hayata kast ve pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış (şiddet sebebiyle boşanma davası), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) sebeplerine dayanarak açılabilir.

Özel sebepler olan aldatma, şiddet, akıl hastalığı, terk gibi sebeplere dayalı boşanma davasının sonuçları ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının sonuçları arasında çeşitli farklar söz konusu olacağından İzmir boşanma avukatı tarafından boşanma vakasında özel boşanma sebeplerinin var olup olmadığı araştırılır. İzmir boşanma avukatı, özel boşanma sebepleri varsa, bu sebeplere dayanarak, özel boşanma sebeplerinin gerçekleşmemesi veya özel sebebe dayalı dava hakkının düşmüş olması halinde, müvekkil tarafından İzmir boşanma avukatı na teslim edilmiş olan bilge, belge ve deliller yine İzmir boşanma avukatı tarafından genel boşanma sebebi olarak değerlendirilir ve boşanma davası dilekçesi buna göre hazırlanır. Bu noktada İzmir en iyi boşanma avukatı tespiti önem arz etmektedir. İzmir en iyi boşanma avukatı na boşanma davası avukatlığı verildikten sonra, İzmir en iyi boşanma avukatı dava dilekçesinde, müvekkilin talepleri doğrultusunda, velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda neden-sonuç ilişkilerini doğru şekilde kuracak ve hem müvekkilinin haklarının en ince ayrıntısına kadar alınmasının sağlanması hem de boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır.

Türk Medeni Kanunu’nda Belirtilen Boşanma Sebepleri Nelerdir?

1) Zina (Aldatma): Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

İzmir boşanma avukatı karşısına gelen bir aldatma nedeniyle boşanma davasında delillere ulaşabiliyor olmalıdır. Bunu müvekkili aracılığıyla sağlar. Boşanma davasında deliller oldukça önemlidir. Eşler aldatma durumunu her somut olayın özelliklerine göre çeşitli delil araçlarıyla ispatlayabilir. aldatmanın ispatı için her türlü delilden faydalanılabilir. Örneğin; tanık beyanları, telefon görüşmeleri, whatsapp mesajları, otel kayıtları vb. bu noktada izmir avukat – izmir boşanma avukatı müvekkile doğru soruları sorarak boşanma davası dilekçesi için gerekli bilgilere haiz olmaya çalışır. İzmir boşanma avukatı, müvekkilin hem aldatma nedeniyle boşanma davasının olumlu sonuçlanması hem de hakimin aldatma sebebiyle tazminata hükmetmesi için gerekli çalışmaları yapar. İzmir en iyi boşanma avukatı, müvekkilin talebi doğrultusunda, hukuki bilgi ve deneyimleriyle, varsa tarafların ortak çocukların velayetinin aldatan eş üzerinde kalmaması için boşanma davası dilekçesini bu talebe uygun şekilde hazırlar ve mahkemeye sunar. İzmir en iyi boşanma avukatı mahkemede müvekkilinin boşanma talebini ve boşanma sebebini, tazminat, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi taleplerini sözlü olarak da ifade eder. İzmir en iyi boşanma avukatı aldatma sebebiyle boşanma durumunda ağır kusurlu olan eşin mal paylaşımındaki katılma alacağı payının azaltılması için ilgili Yargıtay kararlarını araştırıp, inceleyerek mahkemeye sunar. Böylece müvekkilinin velayet, tazminat, nafaka taleplerinin karşılanması için elinden geleni yapmasının yanında, mal paylaşımında aldatan eşin katılma alacağının düşürülmesi için de gerekli çabayı gösterir.

2) Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış:(Tarafların aile bireylerine hakaret içeren söylemleri de dahildir)

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma avukatı vasıtasıyla boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Türk Medeni Kanunu 185. maddesi tarafların evlilik içerisinde en temel yükümlülüklerini yani evlilikte eşlerin hak ve yükümlülüklerini saymış olup; çeşitli Yargıtay kararlarında da vurgulandığı üzere eşler, müşterek hayatı temelden sarsacak ve evlilik birliğinin devamına imkan vermeyecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Hakaret, Eşlerin ve ailelerinin şeref ve saygınlığını zedelemesi nedeniyle Türk ceza kanunun 125. Maddesine göre aynı zamanda da suçtur.

3) Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma avukatı vasıtasıyla boşanma davası açabilir.

4) Terk: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine boşanma avukatı talebi ile hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine boşanma avukatları yolu ile aile mahkemesi hakimi veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur.

Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır.

Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe de dava açılamaz.

5) Akıl hastalığı: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

6) Evlilik birliğinin sarsılması: Uzman boşanma avukatı çok iyi bilir ki Türk Medeni Kanunu 185. maddesi tarafların evlilik içerisinde en temel yükümlülüklerini saymış olup; birlikte yaşama yükümlülüğü bunların başında gelmektedir.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Bu yükümlülüğe aykırı davranan taraf evlilik birliğini de çekilmez hale getirecektir.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri İzmir boşanma avukatı vasıtasıyla aile mahkemesinde boşanma davası açabilir.

Belirtilen bu hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır.

Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Bu halde boşanma avukatları ile aile mahkemesinde açılmış bulunan davada boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak boşanma avukatları tarafından sunulan bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Uzman boşanma avukatı ile Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanma avukatı vasıtasıyla açılan dava ile boşanmaya karar verilir.

Şiddetli geçimsizlik olarak anılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde, evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması genel boşanma sebebi, her evlilik bakımından ayrı ayrı değerlendirilebilir bir boşanma davası türüdür. Kural olarak kusursuz veya daha az kusurlu eşin diğer eşe açtığı bir çekişmeli boşanma davası türüdür.

Eşe karşı fiziksel şiddet uygulama, psikolojik şiddet uygulama, ekonomik şiddet uygulama, eşin ailesine ve çocuklarına ilgisizliği, eşe iftira atmak, eşe hakaret etmek veya ailesinin hakaret etmesine sessiz kalmak, bağımsız konut açmamak, aile sırlarını açıklamak, eşini ailesi ile görüştürmemek, eşin ailesine hakaret etmek, eşine başkasını sevdiğini söylemek, eşini sevmediğini söylemek ve boşanmak istediğini söylemek, aşırı kıskançlık göstermek, cimri olmak, cinsel ilişki kurmamak, sürekli içki içmek (alkol bağımlılığı), sürekli kumar oynamak, güven sarsıcı davranışlar (sürekli gece geç saatlere kadar dışarıda olmak, eski eş veya eski sevgili ile görüşmek, karşı cinsten biriyle telefon veya whatsapp, instagram gibi uygulamalar üzerinden sık sık görüşmek vb. ), kişisel temizliğine önem vermemek gibi sebepler şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle boşanma sebebidir. İzmir en iyi boşanma avukatı müvekkilleriyle görüşmelerinde bu sebeplerin varlığını tespit eder ve müvekkilleriyle sürekli irtibat halinde olarak gerek daha önceden var olan gerekse süreçte oluşacak olan delilleri (tanıklar, mesajlar, görüntüler vs.) toplar. Bu sayede boşanma davasının kazanılma olasılığı artar.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma sürecinin anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına bağlı olarak boşanma davalarında süreç değişir. Bu konuda uzman avukat aracılığıyla destek alabilirsiniz.

Her geçen gün sayısı artan boşanma davalarının çeşitli sebeplerden dolayı farklı şekillerde sonuçlandığı görülebilmektedir. Evliliğin en az bir yıl sürmesi durumunda İzmir boşanma avukatı aracılığıyla anlaşmalı boşanma ihtimali bulunmaktadır. Bununla birlikte kişilerin önceden anlaşabilmesi içinde aracı olarak İzmir boşanma avukatı bulunmaktadır. Aksi durumda İzmir boşanma avukatı gibi büyük şehirlerde yer alan yoğunluk sebebiyle davalar 5 aydan fazla sürebilirken işlemlerde fazlalaşmaktadır.

Boşanma Avukatına Hangi Durumlarda Başvurulur?

İzmir boşanma avukatı, aile hukuku ve boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Boşanma ve evliliğin iptali davaları haricinde aile hukuku kapsamındaki nafaka davaları, çocuğun velayeti davaları, eşlerin mal paylaşım davaları gibi davalarda da boşanma avukatlarına başvurulur. Nüfusun kalabalıklığı, adliyelerin yoğunluğu ve uzmanlaşma açısından İzmir boşanma avukatı için bir nimettir. İzmir boşanma avukatı arayanların mutlaka başvurması gereken kişilerdir boşanma avukatları. Evliliği bitirilmesi süreçlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde hallolması için uzman bir İzmir boşanma avukatı gereklidir. Hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonlanmasının yanın davanın kısa sürede sona ermesi içinde bir avukata başvurulması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma için avukat bulmak şarttır.

İzmir Boşanma Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?

Boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına ve türev davalara bakan avukattır. Boşanma avukatı olabilmek için hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış olmak öncelikli kriterdir. İzmirde boşanma avukatı olmak için Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bulunan İzmir Barosu’na kayıtlı olunması ve fiili olarak avukatlık yapılması gerekir. Tüm bu kriterler sağlandıktan sonra boşanma avukatı olmak isteyen bir avukat fiilen bu görevi ifa edebilir.

İzmir Boşanma Avukatı Gülsevin Hukuk Bürosu

İzmir boşanma avukatı Avukat Gülsevin Hukuk Bürosu profesyonel iş hayatında mesleki faaliyetleri arasında boşanma avukatı olarak da mesleğini sürdürmektedir. Boşanma avukatı Avukat Gülsevin Hukuk Bürosu’a web istemizde yer alan İletişim sayfamızda yer alan iletişim araçlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Neden Önemlidir?

Öncelikle boşanma işlemleri belli prosedürleri ve usulleri olan bir işlem olduğu için bir profesyonele danışılması gereklidir. Bireylerin kendi çabalarıyla boşanma işlemlerini gerçekleştirme çabaları (benzeri dilekçe örnekleri ile sorunu halledebilme, dilekçede olmaması gereken bir bilgiyi ekleme gibi) hesaplayamayacakları hatalara yol açabilmektedir. Bunun nedeni boşanma davalarında usul kurallarının uygulanmasıdır. Sonuç olarak yaptığınız bir hata ile çok ciddi hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. İzmir boşanma avukatının niçin önemlidir sorusunun işte cevabı:

Boşanma avukatı boşanma davalarında ve aile hukuku konularında uzmanlaşmıştır. Avukat ile boşanma işlemleri daha sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir. Usul kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı aile hukuku davalarında küçük yanlışlıklar büyük yanlışlara yol açabilmektedir. Bu tip durumlarla karşı karşıya kalmamak için uzman bir İzmir boşanma avukatı önemlidir. Adliyelerin yoğunluğu nedeniyle İzmir boşanma avukatı için diğer şehirlerden daha çok önem arz etmektedir. Bunun nedeni kalabalık nüfus ve adliyelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle boşanma davaları İzmir’de en az 3 ay kadar bir süre almaktadır. İyi bir İzmir boşanma avukatı ile bu süre 1 haftaya kadar düşürülebilir.

İzmir’de; İzmir boşanma avukatı uygun İzmir boşanma avukatı ücretleri / fiyatları ile yasal çalışır ve boşanma mahkemeleri ile davanız görülerek boşanma davası sonuçlandırılır.

İzmir boşanma oranları her geçen gün dünya da ve Türkiye’de artıyor. İzmir boşanma istatistikleri her şehirden daha fazla. İzmir boşanma avukat nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konularda da yardımcınız olur.

İzmir boşanma avukatı tavsiye üzerine görüşme yapanlar kendine uygun avukatı bulamayabilir. İzmir boşanma baro avukatları listesine bu nedenle anlaşıp güvenebilecekleri bir avukat bulmak için bakarlar.

İzmir boşanma avukatları listesi fotoğraflı olursa kişiler görsel olarak daha net karar verebilir. Bu doğru olmasa da seçimi kolaylaştırır ve İzmir boşanma avukatı tel numaralarından arayarak görüşme başlatılır. Telefon konuşmasında avukatın sizin için uygun bir hukukçu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer uygun gelmezse, İzmir’de boşanma avukatı arıyorum süreciniz sürer. İzmir barosu boşanma avukatı için doğru kişiyi bulduğunuzda süreci başlatabilirsiniz.

İzmir’de faaliyet gösteren boşanma avukatı Gülsevin Hukuk Bürosu İzmir boşanma avukatları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına bakar. Boşanma avukatı olarak mal paylaşımı, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat alanında avukatlık hizmeti ya da hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyacınız varsa çok iyi anlaşabileceğiniz., sizin için en iyisini yapacak bir avukatı yani Gülsevin Hukuk Bürosu‘nu arayın.

İzmir, Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden olması nedeniyle evlilik ve boşanma oranlarının yüksek olmasına yol açmıştır. Boşanma, eşlerden biri ya da her ikisinin evliliği bitirme kararıdır. İzmir boşanma avukatı aranıyorsa evliliğin bitirilmesi kararı ile hem duygusal hem de ekonomik ve sosyal olarak ayrılma söz konusu olacaktır. Kent yaşamının yoruculuğu, geçim sıkıntısının zorluğu İzmir’de evli insanları baskı altına almıştır. Evlilik birliği sürdürülmesi zor bir duruma geldiğinde doğal olarak eşler boşanmak istemektedir ve İzmir boşanma avukatı aranır. Bu gibi nedenlerden dolayı İzmir boşanma avukatı için önemli konudur. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, evliliğin iptali davaları, nafaka davaları, çocuğun velayeti davaları gibi davalar boşanma avukatlarının alanına girmektedir. Dayak yiyorum boşanma avukatı arıyorum diyenler için ise hızlı hareket etmeniz önerilir.

Boşanma Avukatı ile Hangi Nafakalar Talep Edilebilir?

Boşanma davası ile ilişkili olarak nafaka konusu, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Nafaka, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak ikiye ayrılır. Yoksulluk nafakası için aranan şartlar; boşanma davası sonucunda bir tarafın yoksulluğa düşecek olması ve yoksulluk nafakası talep eden tarafın kusurunun, karşı tarafın kusurundan daha ağır bir kusurunun bulunmamasıdır. İzmir boşanma avukatı boşanma davası dilekçesinde, müvekkilinin geçimi için gerekli olan yoksulluk nafakasına süresiz olarak karar verilmesi istemini belirterek mahkemenin müvekkilin istemi doğrultusunda karar vermesi için çabalar.

İzmir boşanma avukatı nın hazırlamış olduğu dilekçe sonucu mahkeme tarafından boşanma ya da ayrılığa karar verilirken ana ve babanın çocuk ile olan kişisel ilişkileri ve hakları göz önünde bulundurulur. İzmir boşanma avukatı tarafından boşanma davası dilekçesinde, kendisine çocuğun/çocukların velayet hakkı verilmeyen taraf için çocuğun/çocukların bakım ve eğitim giderlerine katkısı, yani iştirak nafakası talep edilir. Eğer çocuğun velayet hakkı anneye bırakılmışsa baba; babaya bırakılmışsa anne, çocuğun bakım ve eğitim giderlerinde gücü oranında katılmak zorundadır.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma avukatı boşanma davalarının yanı sıra, boşanma sebebiyle hakları zarar görebilecek olan eşlerin haklarını korumakla da görevlidir. Örneğin, boşanma sebebiyle diğer eşin maddi desteğinden yoksun kalarak yoksulluğa düşecek olan eş için boşanma avukatı tarafından yoksulluk nafakası talebinde bulunulması gerekir. Fakat yoksulluk nafakası talebinde bulunulması için kusurun diğer eşten daha fazla olmaması gerekir. Yoksulluk nafakası şahsa bağlı bir nafaka türüdür ve avukat yardımıyla süresiz olarak talep edilebilir.

İştirak Nafakası: Boşanma avukatı ile bunun dışında müşterek çocuk için iştirak nafakası talebinde de bulunulabilir. İştirak nafakası Türk Medeni Kanunu’nun 327. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İştirak nafakası tamamen müşterek çocuğun menfaati için talep edilebilen bir nafaka türüdür ve eşlerin kusur oranlarına ya da durumlarına bakılmaz. Boşanma alanında uzman avukat vasıtasıyla talep edebileceğiniz iştirak nafakasında önemli olan çocuğun üstün menfaatidir.

Tedbir Nafakası: Bunlara ek olarak dava süresi boyunca boşanma avukatı aracılığıyla tedbir nafakası da talep edilebilmektedir.

Velayet Davası

Boşanma davalarında taraflar arasında genellikle en çok sorunun yaşandığı konu çocukların velayeti konusudur. Taraflar, boşanma davası ile ilgili ortak çocukların velayetini bir koz olarak kullanmakta ve bu nedenle anlaşma sağlanamamaktadır. İzmir boşanma avukatı pratik ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimseyerek bu denli hassas bir konuda hem çocukların hem de tarafların psikolojik olarak daha fazla yıpranmasını önlemek için öncelikle tarafların velayet konusunda anlaşmaları hususunda onlara yardımcı olur. Anlaşma sağlanamadığında ise İzmir boşanma avukatı müvekkilin talebi doğrultusunda, velayetin müvekkile verilmesi ya da eğer müvekkil velayetin kendisinde olmasını istemiyorsa da çocuklarla görüşme gün ve saatlerinin düzenlenmesi ve mahkeme tarafından kabul edilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapar. İzmir boşanma avukatı velayet konusunda mahkeme tarafından lehe karar alınabilmesi için velayeti istenen çocuğun/çocukların mahkemede dinlenmesi için talepte bulunur. Eğer velayet konusu çocuk bakıma muhtaçsa izmir avukat izmir boşanma avukatı bu konuyla ilgili müvekkiliyle görüşme sağlayarak, mahkemeye bununla ilgili gerekli beyanlarda bulunur.

Boşanma Avukatı ile İddet Süresinin Kaldırılması Davası

Boşanma avukatı yardımıyla iddet süresinin kaldırılması davası açılabilir. İddet süresinin bir diğer adı “Kadın için Bekleme Süresi”dir. Bu düzenleme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde yer almaktadır. Madde metnine göre evlilik sona erdikten sonra kadın üçyüz gün geçmeden yeniden evlenemez. Evlilik sona erdikten sonra doğum gerçekleşirse bekleme süresi yani iddet süresi sona erecektir.

Boşanma avukatı ile açılabilecek bekleme süresinin kaldırılması davasında kanunda bahsedilen “evliliğin sona ermesi” koşulu boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacaktır. Boşanma davası kesinleşmeden 300 günlük bekleme süresi işlemeye başlamayacaktır. İddet süresi genellikle 10 ay bekleme süresi olarak da bilinmektedir.

Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Yeniden Boşanma Davası Açılabilir mi?

Taraflardan birisinin boşanma avukatı ile açtığı boşanma davası reddedilirse ve de 3 yıl içinde evlilik birliği yeniden kurulamamışsa bu durumda yeniden dava açılabilir ve kısa süre içerisinde hakim boşanma kararı vermektedir.

Ayrıca hakim evliliğin kurtulabileceği kanaatine ulaşmışsa bu durumda ayrılık kararı da verilebilmektedir.

Son olarak boşanma avukatı arıyorum demeden önce boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davasının maliyetlerini incelersek; boşanma avukatlık ücretinin maliyetinin boşanma davası harcına göre daha fazla olduğunu görmekteyiz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmadan Önce Ne Yapmalıyım?

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımız, Türkiyede boşanma avukatı Türk boşanma Avukatı/Avukatları aramadan evvel yabancı mahkeme kararını tercüme ettirmeli, karara Apostil Şerhi yaptırılmalı, ayrıca kararı, o ülkedeki Türk Konsolosluğunda Türkçeye çevirtip kararın aslı ile birlikte tüm evrakları büromuza göndermelidir.

Biz de Türk boşanma avukatı olarak Dava dilekçesi ve ekinde tercüme edilmiş yabancı mahkeme ilamı ile birlikte aile nüfus kayıt tablosunu Mahkemeye sunuyoruz.

Davayı açtıktan sonra da, Mahkemenin yurt dışına gönderilmek üzere hazırladığı tüm evrakları yine İzmir boşanma avukatı tercüme ettirmektedir.

Türkiye’deki boşanma işlemleri Yine İzmir boşanma avukatı diğer işlemleri de yapmaktadır.

Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım?

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında uzman boşanma avukatına başvurulması dava seyrinde etkilidir. İzmir boşanma avukatı, kendiniz için ideal bir avukat için Gülsevin Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz.

MİRAS AVUKATI

MİRAS AVUKATI

İzmir miras avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi miras avukatı, veya izmir uzman miras avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için miras hukuku iyi bilinmelidir. Miras hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu miras hukuku alanında çeşitli miras davaları yürütmektedir. Miras hukuku içerisinde ...


CEZA AVUKATI

CEZA AVUKATI

izmir ceza avukatı

izmir avukat, izmir ceza avukatı, izmir en iyi ceza avukatı, izmir ağır ceza avukatı, izmir ceza davası avukatı olarak kimi seçmeliyim şeklinde, kişilerin akıllarına birçok soru gelmektedir.

ceza davası...izmir şirket avukatı – izmir ticaret avukatı

TİCARET AVUKATI – ŞİRKET AVUKATI

izmir şirket avukatı – izmir ticaret avukatı

izmir en iyi şirket avukatı, izmir en iyi ticaret hukuku avukatı veya izmir uzman şirket avukatı, izmir uzman ticaret avukatı kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için ......

ticaret hukuku – şirket hukuku

Ticaret hukuku ve şirket hukuku aslında ticari işletmeler hukuku ve şirket hukuku olarak ayrılmaktadır, ancak ......

ticari arabuluculuk

Ticaret hukuku kurallarına ve ilkelerine uygun olarak sermaye şirketleri olan anonim şirket ve limited şirket talepleri üzerine izmir avukat ofisi şirket avukatı gerekli ticari sözleşme tiplerini hazırlar. Ticaret hukuku çerçevesinde......

ticaret hukuku davaları

Çok çeşitli ticaret hukuku davaları vardır. Ticaret hukuku davası bazen sözleşmeye aykırılık, bazen faturaya dayalı, bazen alacak davası veya haksız rekabet şeklinde olmakla beraber çok çeşitlilik göstermektedir. izmir avukat ofisi ticaret avukatı en iyi yolu tespit edip ......

SAĞLIK HUKUKU – TIP HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU – TIP HUKUKU

Malpraktis Dava sayısındaki artışın sebebi nedir?

Hastalara hekiminize neden dava açmak istiyorsunuz dediğimiz zaman, hemen hemen hepsi aynı cevapları vermektedir. Bu cevapları iki başlıkta toplayabiliriz, birincisi hekimine kızıp sadece hekimin canını yakmak, ikinci cevap ise ...

Malpraktis dava sayısındaki artışın en büyük sebebi kanaatimizce, basın ve medyanın hekimler aleyhinde tek yanlı haberler yapmasıdır. Bu haberler doğrultusunda ...

Sağlık çalışanları malpraktis davasının önüne nasıl geçebilir?

Malpraktis davasının hiç açılmadan önüne geçilmesi için Sağlık Hukuku alanında uzman avukatlardan gerekli bilgilerin alınması yerinde olacaktır. Önleyici hukuk kavramı olarak...

Malpraktis Kanunu var mı?

Öncelikle doğru bilinen bir yanlışla başlamak gerekmektedir. Birçok sağlık çalışanı malpraktis kanunu diye bir kanun olduğunu düşünmektedir. Bu yanlış bir düşüncedir çünkü malpraktis kanunu diye bir kanun yoktur. Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu ..

İŞ AVUKATI

İŞ AVUKATI

izmir iş avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi iş avukatı, veya izmir uzman iş avukatı, hatta izmir en iyi iş kazası avukatı da dahil olmak üzere bir çok soru akla gelmektedir. Hem bu sorulara cevap bulmak hem de iş hukuku hakkındaki bilgiler bu başlıktadır.

Gülsevin Hukuk Bürosu birçok izmir avukat izmir iş avukatı olarak birçok iş davası yürütmektedir. İş davası iş hukuku kapsamında çok çeşitli olmakla beraber en temel olanları, işçi alacağı, hizmet tespiti davası, ücret tespiti davası, iş kazası davası ve işe iade davası olan davalardır. Buna göre izmir avukat ofisi izmir iş avukatı bu davaları başından sonuna kadar büyük bir titizlikle dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun olarak yürütmektedir. İş hukuku işçi alacağı davalarında en çok talep edilen tazminat türleri kıdem tazminatı ve ihbar tazminatıdır. İşçi izmir avukat iş avukatı sayesinde eksik kalan ücretlerini alabildiği gibi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı da alabilmektedir. Muhakkak ki.../p>

İCRA AVUKATI

İCRA AVUKATI

izmir icra avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi icra avukatı, veya izmir uzman icra avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için icra hukuku iyi bilinmelidir. İcra hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu izmir avukat ofisi ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senetlerine özgü icra takibi, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi ve kiralara ilişkin icra takibi gibi çeşitli alanlarda...

haksız icra takibi

Haksız icra takibi, icra hukuku çerçevesinde alacaklı olduğunu iddia eden kişinin borçlu olduğunu iddia ettiği kişiye geçerli bir sebebi olmadan haksız şekilde yapmış olduğu icra takibidir, izmir avukat icra avukatı borçlu müvekkilinin zararını hukuken karşılayabilmek için icra hukuku ve borçlar hukuku çerçevesinde maddi tazminat davası ve ...

SİGORTA AVUKATI

SİGORTA AVUKATI

izmir sigorta avukatı

izmir avukat, izmir sigorta avukatı, izmir en iyi sigorta avukatı, izmir sigorta davası avukatı olarak kimi seçmeliyim şeklinde, kişilerin akıllarına birçok soru gelmektedir.

Kişilerin eşyalarına, mallarına ve canlarına gelebilecek olası zararları karşılamak amacıyla sigorta yapılmaktadır. Bunun dışında şirketlerin de eşyaları ve malları sigortalanabilmektedir. izmir avukat - izmir sigorta avukatı olası zararın meydana gelmesi durumunda müvekkili için harekete geçerek hukuk sistemi çerçevesinde müvekkilinin haklarını alabilmesi için gerekeni yapacaktır.

Sigortalar, zarar ve tazminat sigortaları, can sigortaları ve sorumluluk sigortaları olarak üçe ayrılır.

Zarar ve tazminat sigortalarında, kişilerin eşyaları, evleri, işyerleri, vücut organları sigortalanabilir. Meydana gelebilecek ...SÖZLEŞME AVUKATI

SÖZLEŞME AVUKATI

İzmir sözleşme avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi sözleşme avukatı, veya izmir uzman sözleşme avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için miras hukuku iyi bilinmelidir. Sözleşme hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu sözleşme hukuku alanında ticari şirketlere, inşaat şirketlerine, oto galeri şirketlerine, araç kiralama şirketlerine, başkaca diğer şirketlere ve şahıslara izmir sözleşme avukatı olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Sözleşme hukuku borçlar hukuku ticaret hukuku başta olmak üzere birçok hukuk ...

İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

h4>

izmir idare hukuku avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi idare hukuku avukatı, veya izmir uzman idare hukuku avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için idare hukuku iyi bilinmelidir. İcra hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu idare hukuku alanında da faaliyet göstermektedir ve ...YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar Hukuku alanında “yabancı”, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade eder. Başka devletlerin vatandaşları, mülteciler, sığınmacılar, vatansızlar yabancı olarak nitelendirilmektedir.

Yabancılar hukukunda uygulamada ...

yurtdışına işçi gönderilmesi

izmir avukat – Gülsevin Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda işçi müvekkillerimizin yurtdışına gönderilmesi konusundaki işlemler ile ...Traffic Bot