Array ( [lang] => tr )Hizmetlerimiz

BOŞANMA AVUKATI

BOŞANMA AVUKATI

izmir boşanma avukatı – izmir avukat

izmir avukat - izmir en iyi avukat, izmir en iyi boşanma avukatı, izmir boşanma avukatı tavsiye, izmir boşanma avukatı, izmir uzman boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

izmir boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası, nafaka davası, velayet davası, velayetin değiştirilmesi davası gibi...

anlaşmalı boşanma

anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türüdür. Ancak eşlerin tüm hususlarda anlaşmış olmaları anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için yeterli değildir. anlaşmalı boşanma için kanunun öngördüğü bazı şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlardan en önemli olanı...

çekişmeli boşanma

çekişmeli boşanma tarafların boşanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konulardan en az biri üzerinde anlaşamamaları sebebiyle açılan boşanma davası türüdür.

çekişmeli boşanma davası, zina (aldatma), hayata kast ve pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış ...

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma)

şiddetli geçimsizlik olarak anılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde, evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması genel boşanma sebebi...

Zina (aldatma) nedeniyle boşanma

izmir avukat – izmir boşanma avukatı karşısına gelen bir aldatma nedeniyle boşanma davasında delillere ulaşabiliyor olmalıdır. Bunu müvekkili aracılığıyla sağlar. Boşanma davasında deliller oldukça önemlidir. Eşler aldatma durumunu...

velayet – velayet davası

boşanma davalarında taraflar arasında genellikle en çok sorunun yaşandığı konu çocukların velayeti konusudur. Taraflar, boşanma davası ile ilgili ortak çocukların velayetini bir koz olarak kullanmakta ve bu nedenle anlaşma sağlanamamaktadır. İzmir avukat – izmir boşanma avukatı pratik ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimseyerek bu denli hassas bir konuda hem çocukların hem de...

nafaka

boşanma davası ile ilişkili olarak nafaka konusu, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Nafaka, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak ikiye ayrılır. Yoksulluk nafakası için aranan şartlar; boşanma davası sonucunda bir tarafın yoksulluğa düşecek olması ve yoksulluk nafakası talep eden tarafın...

MİRAS AVUKATI

MİRAS AVUKATI

İzmir miras avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi miras avukatı, veya izmir uzman miras avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için miras hukuku iyi bilinmelidir. Miras hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu miras hukuku alanında çeşitli miras davaları yürütmektedir. Miras hukuku içerisinde ...


CEZA AVUKATI

CEZA AVUKATI

izmir ceza avukatı

izmir avukat, izmir ceza avukatı, izmir en iyi ceza avukatı, izmir ağır ceza avukatı, izmir ceza davası avukatı olarak kimi seçmeliyim şeklinde, kişilerin akıllarına birçok soru gelmektedir.

ceza davası...izmir şirket avukatı – izmir ticaret avukatı

TİCARET AVUKATI – ŞİRKET AVUKATI

izmir şirket avukatı – izmir ticaret avukatı

izmir en iyi şirket avukatı, izmir en iyi ticaret hukuku avukatı veya izmir uzman şirket avukatı, izmir uzman ticaret avukatı kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için ......

ticaret hukuku – şirket hukuku

Ticaret hukuku ve şirket hukuku aslında ticari işletmeler hukuku ve şirket hukuku olarak ayrılmaktadır, ancak ......

ticari arabuluculuk

Ticaret hukuku kurallarına ve ilkelerine uygun olarak sermaye şirketleri olan anonim şirket ve limited şirket talepleri üzerine izmir avukat ofisi şirket avukatı gerekli ticari sözleşme tiplerini hazırlar. Ticaret hukuku çerçevesinde......

ticaret hukuku davaları

Çok çeşitli ticaret hukuku davaları vardır. Ticaret hukuku davası bazen sözleşmeye aykırılık, bazen faturaya dayalı, bazen alacak davası veya haksız rekabet şeklinde olmakla beraber çok çeşitlilik göstermektedir. izmir avukat ofisi ticaret avukatı en iyi yolu tespit edip ......

SAĞLIK HUKUKU – TIP HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU – TIP HUKUKU

Malpraktis Dava sayısındaki artışın sebebi nedir?

Hastalara hekiminize neden dava açmak istiyorsunuz dediğimiz zaman, hemen hemen hepsi aynı cevapları vermektedir. Bu cevapları iki başlıkta toplayabiliriz, birincisi hekimine kızıp sadece hekimin canını yakmak, ikinci cevap ise ...

Malpraktis dava sayısındaki artışın en büyük sebebi kanaatimizce, basın ve medyanın hekimler aleyhinde tek yanlı haberler yapmasıdır. Bu haberler doğrultusunda ...

Sağlık çalışanları malpraktis davasının önüne nasıl geçebilir?

Malpraktis davasının hiç açılmadan önüne geçilmesi için Sağlık Hukuku alanında uzman avukatlardan gerekli bilgilerin alınması yerinde olacaktır. Önleyici hukuk kavramı olarak...

Malpraktis Kanunu var mı?

Öncelikle doğru bilinen bir yanlışla başlamak gerekmektedir. Birçok sağlık çalışanı malpraktis kanunu diye bir kanun olduğunu düşünmektedir. Bu yanlış bir düşüncedir çünkü malpraktis kanunu diye bir kanun yoktur. Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu ..

İŞ AVUKATI

İŞ AVUKATI

izmir iş avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi iş avukatı, veya izmir uzman iş avukatı, hatta izmir en iyi iş kazası avukatı da dahil olmak üzere bir çok soru akla gelmektedir. Hem bu sorulara cevap bulmak hem de iş hukuku hakkındaki bilgiler bu başlıktadır.

Gülsevin Hukuk Bürosu birçok izmir avukat izmir iş avukatı olarak birçok iş davası yürütmektedir. İş davası iş hukuku kapsamında çok çeşitli olmakla beraber en temel olanları, işçi alacağı, hizmet tespiti davası, ücret tespiti davası, iş kazası davası ve işe iade davası olan davalardır. Buna göre izmir avukat ofisi izmir iş avukatı bu davaları başından sonuna kadar büyük bir titizlikle dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun olarak yürütmektedir. İş hukuku işçi alacağı davalarında en çok talep edilen tazminat türleri kıdem tazminatı ve ihbar tazminatıdır. İşçi izmir avukat iş avukatı sayesinde eksik kalan ücretlerini alabildiği gibi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı da alabilmektedir. Muhakkak ki.../p>

İCRA AVUKATI

İCRA AVUKATI

izmir icra avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi icra avukatı, veya izmir uzman icra avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için icra hukuku iyi bilinmelidir. İcra hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu izmir avukat ofisi ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senetlerine özgü icra takibi, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi ve kiralara ilişkin icra takibi gibi çeşitli alanlarda...

haksız icra takibi

Haksız icra takibi, icra hukuku çerçevesinde alacaklı olduğunu iddia eden kişinin borçlu olduğunu iddia ettiği kişiye geçerli bir sebebi olmadan haksız şekilde yapmış olduğu icra takibidir, izmir avukat icra avukatı borçlu müvekkilinin zararını hukuken karşılayabilmek için icra hukuku ve borçlar hukuku çerçevesinde maddi tazminat davası ve ...

SİGORTA AVUKATI

SİGORTA AVUKATI

izmir sigorta avukatı

izmir avukat, izmir sigorta avukatı, izmir en iyi sigorta avukatı, izmir sigorta davası avukatı olarak kimi seçmeliyim şeklinde, kişilerin akıllarına birçok soru gelmektedir.

Kişilerin eşyalarına, mallarına ve canlarına gelebilecek olası zararları karşılamak amacıyla sigorta yapılmaktadır. Bunun dışında şirketlerin de eşyaları ve malları sigortalanabilmektedir. izmir avukat - izmir sigorta avukatı olası zararın meydana gelmesi durumunda müvekkili için harekete geçerek hukuk sistemi çerçevesinde müvekkilinin haklarını alabilmesi için gerekeni yapacaktır.

Sigortalar, zarar ve tazminat sigortaları, can sigortaları ve sorumluluk sigortaları olarak üçe ayrılır.

Zarar ve tazminat sigortalarında, kişilerin eşyaları, evleri, işyerleri, vücut organları sigortalanabilir. Meydana gelebilecek ...SÖZLEŞME AVUKATI

SÖZLEŞME AVUKATI

İzmir sözleşme avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi sözleşme avukatı, veya izmir uzman sözleşme avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için miras hukuku iyi bilinmelidir. Sözleşme hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu sözleşme hukuku alanında ticari şirketlere, inşaat şirketlerine, oto galeri şirketlerine, araç kiralama şirketlerine, başkaca diğer şirketlere ve şahıslara izmir sözleşme avukatı olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Sözleşme hukuku borçlar hukuku ticaret hukuku başta olmak üzere birçok hukuk ...

İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

h4>

izmir idare hukuku avukatı – izmir avukat

izmir avukat, izmir en iyi avukat, izmir en iyi idare hukuku avukatı, veya izmir uzman idare hukuku avukatı, kimdir şeklinde kişilerin aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulara cevap verilebilmesi için idare hukuku iyi bilinmelidir. İcra hukuku ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz bu başlıkta mevcuttur.

Gülsevin Hukuk Bürosu idare hukuku alanında da faaliyet göstermektedir ve ...YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar Hukuku alanında “yabancı”, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade eder. Başka devletlerin vatandaşları, mülteciler, sığınmacılar, vatansızlar yabancı olarak nitelendirilmektedir.

Yabancılar hukukunda uygulamada ...

yurtdışına işçi gönderilmesi

izmir avukat – Gülsevin Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda işçi müvekkillerimizin yurtdışına gönderilmesi konusundaki işlemler ile ...